Mittaaminen - SPSS-harjoitukset

Mittaamisesta ei ole varsinaisia SPSS-harjoituksia, vaan tekstiosuuden yhteydessä on etupäässä pohdintaa vaativia harjoitustehtäviä. Niiden suorittamiseksi on kuitenkin syytä hakea osaWVS-aineisto ja avata se SPSS-ohjelmaan.

Harjoitus 1: Tilastoyksikkö, perusjoukko ja tilastolliset muuttujat
Harjoitus 1-3: Muuttujien ominaisuudet, mittaustaso, dummy-muuttuja
Harjoitus 1-2: Mittarin luotettavuus: Operationalisointi
Harjoitus 3: Mittarin luotettavuus: Validiteetti