Harjoitusaineisto: Satunnaislukuaineistot

Aineisto on tarkoitettu opetuskäyttöön tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjan kautta. Aineisto sisältää 1000 havainnon satunnaisotoksen EVAn EU-asennetutkimuksen 1999 taustamuuttujista. Tämän lisäksi aineistoon on lisätty muuttujia, joiden arvot on generoitu satunnaisesti eri todennäköisyysjakaumista SPSS-ohjelmiston RV (random variable) funktiolla. Katso tarkemmin SPSS -syntaksitiedostosta. Aineistoissa on 1000 (osagen0) tai 100 (osagen1) havaintoa

Aineistot sisältävät seuraavat muuttujat:

BV1       [bv1] vastaajan sukupuoli
BV2       [bv2] ikäryhmä
BV3       [bv3] asuinkunnan koko
BV4       [bv4] maakunta, jonka alueella asuu
BV5       [bv5] Millainen peruskoulutus Teillä on?
BV6       [bv6] Millainen ammatillinen koulutus Teillä on?
BV7       [bv7] Ammattiryhmä, johon katsotte lähinnä kuuluvanne
BV8       [bv8] Kuulutteko johonkin ammatilliseen keskusjärjestöön?
HAVT      [havt] Havaintotunnus
BV9       [bv9] Pituus (cm)
BV10      [bv10] Paino (kg)
BV11      [bv11] Ikä
LUOT_1     [luot_1] Luottamus kirkkoon
LUOT_2     [luot_2] Luottamus puolustusvoimiin
LUOT_3     [luot_3] Luottamus poliisiin
LUOT_4     [luot_4] Luottamus oikeuslaitokseen
LUOT_5     [luot_5] Luottamus eduskuntaan
LUOT_6     [luot_6] Luottamus pankkeihin
LUOT_7     [luot_7] Luottamus suuryrityksiin
LUOT_8     [luot_8] Luottamus Euroopan Unioniin
LUOT_9     [luot_9] Luottamus luonnonsuojelijoihin
VAIT_1     [vait_1] Lähivuosina huumeitten käyttö karkaa viranomaisten valvonnasta
VAIT_2     [vait_2] Lähivuosina syttyy laaja ydinsota
VAIT_3     [vait_3] Lähivuosina syntyy pörssiromahdus ja maailmanlaajuinen lama
VAIT_4     [vait_4] Jumala on olemassa
VAIT_5     [vait_5] Saatana on olemassa
VAIT_6     [vait_6] Hyväksyn kuolemanrangaistuksen
VAIT_7     [vait_7] Kaikki ovat tervetulleita vapaasti muuttamaan Suomeen
VAIT_8     [vait_8] Työtön suomalainen on työllistettävä ennen ulkomaalaista
VAIT_9     [vait_9] Nykynuoret tarvitsevat ankarampaa kasvatusta

Lue myös (taustamuuttujat) alkuperäisaineiston kuvaus. Se sisältää mm. linkit aineiston koodikirjaan ja kyselylomakkeeseen.

Lataa aineistot SPSS-System (osagen0.sav, osagen1.sav) tai -Portable muodossa (osagen0.por, osagen1.por).