Harjoitusaineisto: Pienet aineistot

Aineistot on tarkoitettu opetuskäyttöön tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjan kautta. Pienillä aineistoilla voi havainnollistaa aineistojen yhdistämistä sekä muuttuja- että havaintotasoilla. Kuntatiedot ovat vuodelta 1999 Stakesin Online-Kuntatilastosta. Stakesin Online-palvelua ei ole sellaisenaan enää saatavilla.

Aineisto A ja B sisältävät kumpikin kymmenen eri kunnan seuraavat tiedot:

KNIMI      kuntanimi
ASLUKU      asukasluku
HSUHDE      huoltosuhde
VEROPROS     veroprosentti
VEROAYRI     veroäyrit
KUNTANRO     kuntanumero

Aineisto C sisältää seuraavat tiedot kahdestakymmenestä kunnasta:

KNIMI      kuntanimi
KUNTANRO     kuntanumero
ALKOHOLI     alkoholin kulutus (100% l/as)
HUUMERIK     huumausainerikokset
VAKIVRIK     väkivaltarikokset
LJUOP      liikennejuopumukset

Aineisto D sisältää seuraavat tiedot kahdestasadasta henkilöstä, jotka asuvat aineistoissa A,B ja C esiintyvissä kunnissa:

V16       1 [v16] Kuntanumero
V20       2 [v20] Sukupuoli
V21       3 [v21] Syntymävuosi
V42       4 [v42] Kuinka myönteisesti tai kielteisesti sinä suhtaudut tällä hetkellä
             Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen
V43       5 [v43] Kuinka myönteisesti tai kielteisesti sinä suhtaudut tällä hetkellä
             Suomen Keskustaan
V44       6 [v44] Kuinka myönteisesti tai kielteisesti sinä suhtaudut tällä hetkellä
             Kansalliseen Kokoomukseen
V45       7 [v45] Kuinka myönteisesti tai kielteisesti sinä suhtaudut tällä hetkellä
             Vasemmistoliittoon
V46       8 [v46] Kuinka myönteisesti tai kielteisesti sinä suhtaudut tällä hetkellä
             Vihreään Liittoon

Aineiston D tiedot ovat satunnaisotos aineistosta "Puolueiden ajankohtaistutkimus, tammikuu 1999". Lue aineiston kuvaus.

Lataa aineistot SPSS-System (a SAV, b SAV, c SAV, d SAV) tai -Portable muodossa (a POR, b POR, c POR, d POR).