Harjoitusaineisto: European Values Study 2017, osa-aineisto

Aineisto on tarkoitettu opetuskäyttöön tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjan kautta.

Aineisto on muodostettu vuoden 2017 European Values Study -tutkimuksen Suomen aineistosta. Tähän aineistoon on otettu mukaan 86 muuttujaa. Muuttujat sisältävät seuraavia aiheita: vastaajien arviot siitä, mitä elämänalueita he pitävät elämässään tärkeinä, ovatko he onnellisia ja tyytyväisiä elämäänsä sekä millainen heidän terveydentilansa on. Vastaajien jäsenyyttä eri järjestöissä ja yhdistyksissä tutkittiin, samoin kuin vapaaehtoistyön tekemistä. Uskontoon liittyen tiedusteltiin vastaajien arvioita omasta uskonnollisuudestaan, rukoilutottumuksia ja uskonnon eri elementteihin uskomista. Politiikan osalta kysyttiin poliittista kiinnostusta, sijoittumista vasemmisto-oikeisto -akselilla, näkemyksiä politiikkaan liittyvistä väittämistä, luottamusta eri instituutioihin sekä mieluisinta puoluetta. Lisäksi tutkittiin mielipiteitä eri asioiden (esim. abortti, itsemurha, prostituutio) hyväksyttävyydestä ja näkemyksiä ympäristönsuojelua koskevista väittämistä. Taustamuuttujia olivat sukupuoli, syntymävuosi, koulutus, työelämään kuuluminen ja perheen tulotaso.

Lue myös koko aineiston kuvaus. Se sisältää mm. linkit aineiston kyselylomakkeeseen ja koodikirjaan. Koko aineisto on ladattavissa tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa osa-aineisto SPSS-System (osaEVS SAV) tai -Portable muodossa (osaEVS POR).