Harjoitusaineisto: International Social Survey Programme 2019, osa-aineisto

Aineisto on tarkoitettu opetuskäyttöön tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjan kautta.

Aineisto on muodostettu vuoden 2019 kansainvälisen ISSP-tutkimuksen Suomen aineistosta ja mukaan on otettu 35 muuttujaa. Niissä käsitellään eri asioiden merkitystä elämässä menestymiselle, näkemyksiä tuloeroista ja tulojen jakautumisesta, käsitystä omasta ja lapsuudenkodin sijoittumisesta asteikolla huono-osaisista hyväosaisiin, luottamusta muihin ihmisiin sekä henkilökohtaista sijoittumista yhteiskuntaluokkaan.

Taustatietoina ovat sukupuoli, syntymävuosi, koulutus ja sen kesto, ansiotyön tekeminen, asuminen yhdessä puolison kanssa, ammattiliiton jäsenyys, puoluevalinta edellisissä eduskuntavaaleissa sekä omat ja kotitalouden kuukausitulot.

Lue myös koko aineiston kuvaus. Se sisältää mm. linkit aineiston kyselylomakkeeseen ja koodikirjaan. Koko aineisto on ladattavissa tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa osa-aineisto SPSS-System (osaISSP SAV) tai -Portable muodossa (osaISSP POR).