Summamuuttuja - SPSS-harjoitus 1a

Jos olet ensimmäistä kertaa aloittamassa SPSS-harjoitusta, on ennen varsinaisen harjoituksen tekemistä syytä tutustua opiskeluohjeisiin.

Ennen summamuuttujan luontia kannattaa tarkistaa, että summamuuttujan reliabiliteetti on riittävä. Voit tehdä sen videon ohjeiden avulla. Videossa käytetään European Social Survey 2012 -kyselyn Suomen aineistoa.

Summamuuttujan muodostaminen, 1. tapa Ankkurilinkki ikoni

Tässä harjoituksessa lasketaan yhteen alkuperäiset muuttujat. Ei osaa sanoa -vastaus määritellään puuttuvaksi tiedoksi. Valmiin summamuuttujan skaalausta muutetaan. Esimerkkiaineistona on osa European Values Study 2017 -tutkimuksen Suomen aineistosta, osaEVS.

Havaintoaineiston hakemisesta SPSS-ohjelmaan on erilliset ohjeet.

Luottamusta suomalaisiin julkisen vallan instituutioihin on mitattu seuraavilla muuttujilla:

q38_2 luottamus puolustusvoimiin
q38_6 luottamus poliisiin
q38_7 luottamus eduskuntaan
q38_8 luottamus valtion virkamieskuntaan
q38_13 luottamus oikeuslaitokseen
q38_17 luottamus maan hallitukseen.

Tehtävänä on muodostaa summamuuttuja näistä em. havaintomatriisissa olevista muuttujista. Summamuuttujalla voidaan mitata kokonaisluottamusta näihin instituutioihin. Muuttujat saavat arvoja väliltä 1 'hyvin paljon' - 4 'ei lainkaan'. Lisäksi vaihtoehtoina ovat 8'en osaa sanoa' ja 9 'ei vastausta, jotka tässä harjoituksessa määritellään puuttuvaksi tiedoksi.

Jos haluat, voit ennen summamuuttujan tekemistä

Ennen summamuuttujan luontia on päätettävä, miten 'en osaa sanoa' -vastaukset ja puuttuvat vastaukset käsitellään. Yksi vaihtoehto on määrätä muuttujien arvo 8 'en osaa sanoa' ja 9 'ei vastausta' puuttuvaksi tiedoksi seuraavasti:

 1. Varmista, että olet Data Editor -ikkunan Variable View -näkymässä, jossa on muuttujien määritykset.
 2. Valitse hiirellä muuttujan q38_2 Missing-ruutu.

  Sininen neliö-painike

  Avaa Missing values -määritykset klikkaamalla ruutuun ilmestyvää pientä sinistä neliötä.
  Missing Values-määritykset
 3. Merkitse pallerolla Discrete missing values ja kirjoita ensimmäiseen valkoiseen ruutuun numero 8 ja seuraavaan 9. Nämä numerot siis vastaavat vaihtoehtoja 'en osaa sanoa' ja 'ei vastausta'.
 4. Hyväksy OK-painikkeella.
 5. Muille muuttujille saat saman puuttuvan tiedon määrityksen kopioimalla. Valitse muuttujan q38_2 Missing-ruutu ja valitse Edit – Copy (tai klikkaa Missing-ruutua hiiren oikealla painikkeella ja valitse Copy). Siirry vuorotellen kunkin muuttujan q38_6, q38_7, q38_8, q38_13 ja q38_17 vastaavaan ruutuun ja liitä niihin sama puuttuvan tiedon määritys: Edit – Paste. Peräkkäisiin muuttujiin tiedon voi kopioida yhdellä kertaa maalaamalla hiirellä peräkkäiset ruudut.

Joskus 'en osaa sanoa' -vaihtoehto on koodattu vastausasteikon keskelle, esimerkiksi numerolla 3, kun muut vastausvaihtoehdot on koodattu numeroin 1,2,4,5. Tällöin summamuuttujan tekemistä varten on muuttujien koodausta muutettava Recode-toiminnolla. Tätä käsitellään mm. harjoituksessa 1c.


Jos olet aikaisemmin tallentanut tähän aineistoon liittyvän syntaksi-tiedoston (EVSsyntaksit.sps), avaa se: File – Open – Syntax.

Kaikki samaan aineistoon liittyvät syntaksit voit tallentaa samaan tiedostoon!

Ellet ole aikaisemmin tallentanut tähän aineistoon liittyvää syntaksi-tiedostoa tai et löydä sitä, voit myös jatkaa syntaksi-ikkunaa avaamatta.


Nyt olet tehnyt alustavat toimenpiteet ja seuraavaksi voit tehdä summamuuttujan:

Valitse Transform – Compute Variable... Kirjoita avautuvassa Compute Variable -ikkunassa Target Variable -kenttään summamuuttujalle nimi: esimerkiksi 'luotta'.

Paina Type & Label... -painiketta ja kirjoita kohtaan 'Label:' muuttujalle selväkielinen nimi: 'Luottamus instituutioihin (6=laaja, vahva, 24=ei luottamusta)'. Arvot väliltä 6-24 muodostuvat, kun summamuuttujaan valittujen kuuden muuttujan arvot (1-4) lasketaan kunkin vastaajan kohdalla yhteen.

Type and Label -ikkuna

Type-laatikossa määritellään muuttujan tyyppi. Oletusarvoisesti se on numeerinen (Numeric), joten sitä ei tarvitse muuttaa. Hyväksy Continue-painikkeella ja palaudut takaisin Compute Variable -ikkunaan.

Muodosta summalauseke:
Siirrä muuttujat q38_2, q38_6, q38_7, q38_8, q38_13 ja q38_17 yksitellen muuttujalistasta nuolipainiketta käyttäen Numeric Expression: -kenttään. Voit myös kirjoittaa muuttujien nimet suoraan kenttään. Plusmerkin saat joko valikosta tai näppäimistöstä.

Compute Variable-ikkuna

Hyväksy määrittelysi Paste-painikkeella. Koska kysymyksessä on muunnoskomento, kannattaa käyttää PASTEa OK:n sijasta. Näin COMPUTE-toiminnon syntaksi voidaan tallentaa Syntax-editorissa ja tarvittaessa se on helposti käytettävissä.

Ohjelma siirtyi Syntax-ikkunaan. Jos näin ei käynyt, avaa Syntax-ikkuna Window-valikosta tai kuvaruudun alareunasta.

Maalaa teksti hiirellä ja toteuta toiminnot Run Selection -painikkeella tai valitse pudotusvalikosta Run – All :

COMPUTE luotta=q38_2 + q38_6 + q38_7 + q38_8 + q38_13 + q38_17.
VARIABLE LABELS luotta 'Luottamus instituutioihin (6=laaja, vahva, 24=ei luottamusta)'.
EXECUTE.

Jos ohjelma antaa virheilmoituksen (Error) ja/tai varoituksen (Warning), palaa korjaamaan virhe Syntax Editoriin. Syntax Editorissa voit kirjoittaa ja korjata tekstiä normaalisti. Toteuta toiminto tämän jälkeen uudelleen.

Jos syntaksin korjaaminen tuottaa vaikeuksia, palaa takaisin edelliseen ohjekohtaan ja aloita summamuuttujan muodostaminen uudelleen.

Tallenna havaintomatriisi. Matriisiin oikeaan reunaan on tullut uusi, 'luotta'-niminen summamuuttuja, jota voit käyttää normaalisti muiden muuttujien tapaan.

Tulosta 'luotta'-muuttujan frekvenssitaulukko SPSS-ohjelman Output-ikkunaan: Analyze – Descriptive Statistics – Frequencies...

Jos summamuuttujan saamat arvot eivät liiku välillä 6–24, tarkista syntaksista, onko jostakin muuttujanimestä kadonnut q-kirjain ja ovatko kaikki kuusi muuttujaa mukana summalausekkeessa.

Jos haluat varmistaa, että summamuuttujasi on oikein laskettu, tulosta Output-ikkunaan muuttujan sum1 (muuttujaluettelon loppupuolella) frekvenssitaulukko ja vertaa sitä juuri tulostamaasi LUOTTA-muuttujan frekvenssitaulukkoon.


Olisiko luottamusmuuttujan tulkinta helpompaa, jos asteikko lähtisi nollasta ja päättyisi 18:een ja lisäksi asteikon suunta olisi sellainen, että luottamus kasvaisi luvun suurentuessa?

Tällöin olisi
0 = ei luottamusta;
18 = laaja, vahva luottamus.

Toteuta tämä asteikon muuntaminen seuraavien ohjeiden mukaisesti. Samalla opit hyödyntämään syntaksi-ikkunan mahdollisuuksia.

 • Siirry syntaksi-ikkunaan: Window – Syntax Editor
 • Kopioi Syntaksi-ikkunassa edellä aikaansaamasi syntaksit, SPSS-komennot, uudelleen olemassaolevien alapuolelle.
 • Lisää aikaisempien komentojen alkuun tähtimerkki (*) ja yläpuolelle tähdellä alkava tekstirivi tai useita rivejä. Nyt ohjelma tulkitsee kyseiset komennot kommenteiksi, eikä toteuta niitä. Tekstin tulee päättyä pisteeseen.

  Esimerkiksi seuraavasti:

  * Luottamusmuuttuja asteikolla 6–24.
  * COMPUTE luotta = q38_2 + q38_6 + q38_7 + q38_8 + q38_13 + q38_17.
  * VARIABLE LABELS luotta 'Luottamus instituutioihin (6=laaja, vahva, 24=ei luottamusta)'.
  * EXECUTE.

 • Tee alempiin komentoihin seuraavat korjaukset:

  COMPUTE-komennon tulee näyttää tältä:

  COMPUTE luotta = -(q38_2 + q38_6 + q38_7 + q38_8 + q38_13 + q38_17-24).


  Aluksi hieman kummallisen näköinen kaava samalla sekä kääntää asteikon suunnan että siirtää sen välille 0–18. Pelkkä kuutosen vähennys ainoastaan muuttaisi asteikon alkamaan nollasta. Voit mielessäsi tarkistaa lausekkeen oikeellisuuden esim. sijoittamalla ensin kaikkien muuttujien paikalle koodin 1 (hyvin paljon luottamusta) ja sen jälkeen sijoittamalla kaikkien muuttujien paikalle koodin 4 (ei lainkaan luottamusta).

  Korjaa myös VARIABLE LABELS -komentoa, sillä nyt nolla kertoo siitä, ettei ole luottamusta instituutioihin ja 18 siitä, että on laaja ja vahva luottamus.

  VARIABLE LABELS luotta 'Luottamus instituutioihin (0=ei luottamusta; 18=laaja luottamus)'.


 • Maalaa hiirellä komennot:

  COMPUTE luotta = -(q38_2 + q38_6 + q38_7 + q38_8 + q38_13 + q38_17-24).
  VARIABLE LABELS luotta 'LUOTTAMUS INSTITUUTIOIHIN (0=ei luottamusta; 18=laaja vahva)'.
  EXECUTE.


 • Toteuta toiminnot Run Selection -painikkeella.

Teit siis samannimisen muuttujan, jonka teit jo aiemmin. Tällaisissa tilanteissa tulee olla varovainen, sillä uusi muuttuja luodaan edellisen tilalle. Ohjelma ei kuitenkaan varoita tästä.

Huom! Poista mahdolliset virheelliset syntaksit Syntax Editorissa. Tallenna korjattu syntaksitiedosto.

Tulosta summamuuttujan jakauma Output-ikkunaan: Analyze – Descriptive Statistics – Frequencies... Tulkitse frekvenssitaulukkoa.

Jos summamuuttujan saamat arvot eivät liiku välillä 0–18, tarkista syntaksista, onko joku muuttujanimi virheellinen. Korjaa virhe ja toteuta korjatut komennot Run-painikkeella. Tulosta frekvenssitaulukko uudelleen.

Summamuuttujasi on valmis!

Tallenna syntaksitiedosto. Älä sulje vielä syntaksi-ikkunaa, jos jatkat SPSS-ohjelman käyttöä. Kaikkien tähän aineistoon liittyvien toimintojen syntaksit voit tallentaa samaan tiedostoon.

Tallenna havaintomatriisi. Matriisiin oikean reunan 'luotta'-niminen summamuuttuja on "uusiutunut". Voit käyttää sitä normaalisti muiden muuttujien tapaan.

Sama summamuuttuja on muodostettu toisella tavalla toisessa harjoituksessa.