Tietoarkisto uudisti palveluitaan

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston käyttölupahakemuslomaketta on uudistettu. Uusi lomake on aiempaa lyhyempi ja selkeämpi. Tietoarkistossa hyväksytään nykyään myös faksatut lomakkeet.

Toinen uudistus koskee kansainvälisten vertailuaineistojen käyttäjiä. Uudet verkkosivut sisältävät perustiedot jokaisesta kansainvälisestä aineistosarjasta, ohjeita hakujen tekemiseen ja tiedot aineistojen saatavuudesta. Ne käsittävät Eurobarometrit, Flash Eurobarometrit ja World Values Surveyn (WVS) sekä European Values Studyn (EVS).

Tietoarkiston palvelut ovat maksuttomia. Tutkimusaineistoja toimitetaan tieteelliseen käyttöön kahdessa työpäivässä. Henkilökunta neuvoo ja opastaa tarvittaessa.

Lisätietoa:
Aineistojen tilaaminen
Tietoarkiston henkilökunta
Eurobarometrit
Flash Eurobarometrit
World Values Survey (WVS) ja European Values Study (EVS)