Korrelaatiodiagrammit (sirontakuviot) - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Korrelaatiodiagrammi eli kaksiulotteinen sirontakuvio (Scatter Plot -kuvio)
Harjoitus 2: Korrelaatiodiagrammimatriisi