Laatikko-jana - SPSS-harjoitukset

Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirjan kuvioita käsittelevissä harjoituksissa keskitytään kuvioiden tuottamiseen SPSS-ohjelmalla. Kuvioiden laatimiseen Excelillä on yksityiskohtaisia ohjeita esimerkiksi Microsoftin ohjesivuilla.

Näissä harjoituksissa suurin osa kuvioista laaditaan Chart Builder -ikkunassa, jossa niitä pääsee muokkaamaan melko paljon jo luontivaiheessa. Osa kuvioista on kuitenkin yksinkertaisempaa ja nopeampaa toteuttaa Graphs – Legacy Dialogs -valikon kautta, varsinkin jos kuvion ulkoasulla ei ole väliä tai jos sitä haluaa muokata vasta myöhemmin.

Harjoitus 1: Monen muuttujan vierekkäiset laatikko-jana -kuviot eli box plot -kuviot
Harjoitus 2: Yhden muuttujan laatikko-jana -kuviot eli box plot -kuviot toisen muuttujan luokissa
Harjoitus 3: Yhden muuttujan laatikko-jana -kuviot eli box plot -kuviot kahden muun muuttujan määräämissä luokissa