Kuvioiden muokkaus

Oheisessa videossa käsitellään kuvioiden muokkaamisen perusteet. Esimerkkiaineistona käytetään European Social Survey 2012 -kyselyn Suomen aineistoa. Voit lukea kuvioiden muokkaamisesta lisää alta.

Kuvioiden muokkaustilaan (Chart Editor) päästään tuplaklikkaamalla kuviota SPSS:n Output-ikkunassa. Edelleen tuplaklikkaamalla kuviota tai sen osaa Chart Editor -ikkunassa avautuu Properties-ikkuna, jossa voidaan muuttaa kuvion tai valitun kuvion osan ominaisuuksia. Tarjolla olevat muokkausvaihtoehdot riippuvat siitä, millaiseen kuvioon ja mihin kuvion osaan muokkaustoimet kohdistuvat. Vaihtoehdot käyvät ilmi kulloinkin avautuvasta Properties-ikkunasta. Properties-ikkunan tarjoamat vaihtoehdot ovat siis erilaisia riippuen siitä, millaiseen kuvioon tai mihin kuvion osaan ne vaikuttavat.

Chart Editor -esimerkki

Oheisessa esimerkissä on EVS 2017 -aineiston ensimmäisen muuttujan ensimmäisestä kohdasta laaditun pylväsdiagrammin Chart Editor -ikkuna, jossa esitetään prosenttijakaumat muuttujan luokissa. Koska ohjelma tarjoaa lukuisia vaihtoehtoja kuvioiden muokkaukseen, ei tässä yhteydessä ole mahdollista esitellä erikseen niitä kaikkia. Kuvion muokkaaminen käy kuitenkin varsin helposti. Yksinkertaisinta on klikata hiirellä sitä osaa kuviosta, jota haluaa muokata. Esimerkiksi kerran klikkaamalla tekstisisältöä voi muuttaa sen asettelua valitsemalla halutut muutokset työkaluriviltä. Kaksoisklikkaamalla tiettyjä kuvion osia saa auki sitä osaa koskevan Properties-ikkunan. Esimerkiksi pylväitä kaksoisnapauttamalla voi muokata muuttujan luokkien esitysjärjestystä tai poistaa luokkia. Kaikki muutokset toteutuvat kuvioon Output-ikkunassa, kun Chart Editor -ikkuna suljetaan.

Kuvioharjoituksissa on neuvottu joidenkin kuvioiden tekeminen. Voit näiden harjoitusten yhteydessä kokeilla millaisia mahdollisuuksia kuvion muokkaamiselle on. Kun kuvio on perustaltaan luotu oikein, siis kuvaamaan sitä, mitä sen halutaan kuvaavan, ei kuvioiden muokkaaminen Chart Editor -ikkunassa muuta sen sisältämää informaatiota, ainoastaan esitystapaa. Muista kuitenkin, että useimmiten informatiivisimmat kuviot ovat niitä yksinkertaisimpia. Ei kannata sisällyttää liikaa tietoa yhteen kuvioon.

Tarkempia ohjeita kuvioiden muokkaamisesta on mm. pylväskuvion ja korrelaatiodiagrammin yhteydessä.