Sisällysluettelo ja viittausohjeet

Sisällysluettelo ja viittausohjeet

Viittausohjeet

Verkkosivuihin viitataan samoin perustein kuin painettuihin lähteisiin. Lähdeluettelossa suosittelemme käytettäväksi seuraavaa viittausmallia:

Aineistonhallinnan käsikirja [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/>. urn:nbn:fi:fsd:V-201504200001 (Viitattu pp.kk.vvvv.)

Aineistonhallinnan käsikirja, jonka tekijä on Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla (Avautuu uuteen välilehteen) .

Käsikirjan sisältöjä ovat kirjoittaneet Antti Ketola, Mari Kleemola, Arja Kuula-Luumi, Tuomas J. Alaterä, Jarkko Päivärinta, Annika Valaranta, Emilia Lehto, Jani Hautamäki, Sanni Haverinen ja Jouni Sivonen. Käsikirjan ylläpidosta vastaa Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Sisällysluettelo