Frekvenssijakauma, keski- ja hajontaluvut - SPSS-harjoitukset

Frekvenssitaulukoita, keski - ja hajontalukuja ja muita tunnuslukuja käsitellään yhteisesti.

Harjoitus 1: Toteuttaminen SPSS-ohjelmalla
Harjoitus 2: Eri mittaustason muuttujat (tehtävät 1-3)