Ristiintaulukointi - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Kahden muuttujan välinen ristiintaulukko, jossa solufrekvenssit ja sarakeprosentit. Khii toiseen -testi.
Harjoitus 2: Kolmiuloitteinen ristiintaulukko; solufrekvenssit ja riviprosentit. Khii toiseen -testit.