Korrelaatiokertoimet ja riippuvuusluvut - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Korrelaatiokertoimet ja riippuvuusluvut eriasteikollisille muuttujille