Hypoteesien testaus - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Hypoteesitestit SPSS-ohjelmistossa: Parametriset testit
Harjoitus 2: Hypoteesitestit SPSS-ohjelmistossa: Ei-parametriset testit