Havaintojen painottaminen - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Painokertoimien käyttöönotto

Katso myös tekstiosion harjoitustehtävä.