Regressioanalyysi - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Lineaarinen regressioanalyysi
Harjoitus 2: Moderaation tarkastelu regressiomallissa ja mallin arviointi
Harjoitus 3: Logistinen regressio
Harjoitus 4: Hierarkkinen lineaarinen regressioanalyysi