SPSS-ohjelmiston valikot

Tässä osiossa käydään läpi SPSS-ohjelmiston valikot yleisellä tasolla. Tärkeimpiin toimintoihin on erillisiä harjoituksia, joihin pääset SPSS-etusivulta.

Tulosta Output-ikkunaan jonkin muuttujan frekvenssitaulukko käyttäen PASTE-painiketta OK:n sijasta. Näin saat esiin sekä Output- että Syntax-ikkunan ja voit käydä katsomassa eri ikkunoiden valikoita.
 1. Valitse aluksi Analyze - Descriptive Statistics - Frequencies...
 2. SPSS avaa Frequencies-taulun, jossa voit määrittää tarkasteltavan muuttujan, laskettavat tunnusluvut ja graafisen esityksen.
 3. Ensimmäiseksi voit tyhjentää kaikki mahdolliset aiemmat määritykset: Paina Reset-painiketta.
 4. Kurkista myös Help-painikkeen antamaa opastusta (aukeaa verkkoselaimeen).
 5. Valitse hiirellä Frequencies-taulun luettelosta yksi muuttuja ja siirrä muuttuja Variables-laatikkoon klikkaamalla nuoli-näppäintä. Tässä yhteydessä ei ole väliä sillä, minkä muuttujan valitset.
 6. Paina Charts-painiketta ja valitse sieltä Bar charts.
 7. Palaa Continue-painikkeella takaisin Frequencies-tauluun.
 8. Hyväksy valintasi Paste-painikkeella. Normaalisti käytät OK-painiketta, mutta Paste-painiketta käyttämällä ohjelma kirjoittaa toiminnon syntaksin (ts. SPSS-ohjelmiston komennon) Syntax-ikkunaan.
 9. Jos ehdit jo painaa OK-painiketta, valitse uudelleen:
  Analyze - Descriptive Statistics - Frequencies... ja paina Paste-painiketta.
 10. Avaa Syntax-ikkunan Run-valikko ja valitse All. Tällöin ohjelma tulostaa Output-ikkunaan frekvenssitaulukon ja pylväskuvion.

SPSS:n eri ikkunoiden valikot siis eroavat hieman toisistaan. Lisäksi Output- ja Syntax ikkunoissa on jokin erityisvalikko:

Data-ikkuna:

Data-valikot

Data-ikkunassa olevat valikot ovat myös Output- ja Syntax-ikkunoissa.

Output-ikkuna:

Output-valikot

Vain Output-ikkunassa ovat Insert- ja Format-valikot.

Insert-valikosta voidaan taulukoihin lisätä sivunvaihtoja, sivun otsikoita, taulukon otsikoita tai tekstiä. Valikosta voidaan myös lisätä Output-sivulle erillisissä tiedostoissa olevaa tekstiä tai kuvia.

Format-valikossa valitaan taulukon sijainti sivulla; vasemmalle, keskelle tai oikealle. Tämä valinta tulee voimaan kopioitaessa taulukko toiseen ohjelmaan, esim. tekstinkäsittelyohjelmaan. Kokeile: Valitse taulukko (klikkaa hiirellä taulukkoa), valitse Format-valikosta kohta 'Align Right Ctrl+Close Bracket'. Tämän jälkeen kopioi valittu taulukko (Edit - Copy) ja siirrä se vaikka Wordiin. Taulukon pitäisi nyt Wordissa olla asiakirjan oikeassa reunassa.

Vastaavasti kuvion muokkaustilaan siirryttäessä (kaksoisklikkaamalla kuviota), tulee näkyviin kuusi uutta valikkoa: File, Edit, View, Options, Elements ja Help. Näistä joidenkin alla olevat pudotusvalikot sisältävät eri toimintoja kuin muissa ikkunoissa olevien samannimisten valikoiden pudotusvalikot. Näistä on tarkemmin erillisissä SPSS-harjoituksissa.

Syntax-ikkuna:

Syntax-valikot

Syntax-ikkunan valikoista Run- ja Tools-valikoita ei ole Data Editor- ja Output-ikkunassa.

Nyt käsitellään kaikissa ikkunoissa olevat samannimiset valikot. Valikkojen sisältö voi olla hiukan erilainen eri ikkunoissa. Tässä oppaassa samannimiset valikot ja niiden tärkeimmät toiminnot esitellään Data Editor-ikkunassa, joten valitse aktiiviseksi Data Editor-ikkuna. Kurkista jokaista valikkoa samalla, kun etenet tekstissä.

Data Editor, Syntax Editor ja Viewer -ikkunoissa olevat yhteiset valikot

File
Tiedostoihin liittyvää ja ohjelmasta poistuminen

Edit
Matriisin muokkaukseen liittyvää ja SPSS-ohjelman perusasetuksia

View
Miltä ikkuna näyttää: mm. ovatko tilarivi ja työkalurivi näkyvissä vai eivät, ja merkkilaji (eli fontti)

Data
Muuttujien määrittelyyn liittyvää, havaintojen järjestyksen muuttaminen ja tiedostojen yhdistäminen.

Transform
Muuttujien uudelleen koodaaminen ja uusien muuttujien laskeminen.

Analyze
Tilastollisten analyysien tekeminen

Graphs
Kuvioiden tekeminen

Utilities
Yleishyödyllisiä asioita mm. muuttujainfoa ja muuttujajoukkojen muodostaminen

Extensions
Ohjelmaan saatavilla olevia lisäosia. Normaalikäytössä näille ei ole tarvetta. Klikkaamalla jotain kohtaa saa lisätietoja (avautuu verkkoselaimeen).

Window
Aktiivisen (eli päällimmäisen) ikkunan valinta

Help
SPSS:n omat ohjeet ja opasteet

Tutustu valikkoihin hiukan tarkemmin joko yksitellen em. linkkien avulla tai järjestyksessä jatkamalla seuraavalle sivulle.