Summamuuttuja - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1a: Summamuuttujan muodostaminen. "En osaa sanoa" -vaihtoehdon määritteleminen puuttuvaksi tiedoksi summamuuttujan muodostamista varten.
Harjoitus 1b: Summattavien muuttujien uudelleen koodaus ennen summamuuttujan muodostamista.
Harjoitus 1c: Summamuuttujan muodostaminen, kun aineistossa on paljon puuttuvaa tietoa tai "en osaa sanoa"-vastauksia.