Johdanto: Aineistojen monimuotoisuus

Jaana Vuori (viittausohje)

Lukuaika noin 1 min

Laadullisessa tutkimuksessa käytetään hyvin monenlaisia aineistoja. Aineiston tuottamista on käsitelty yleisluontoisesti osana tutkimusprosessia. Tässä käsikirjan luvussa keskitytään aineistojen erityiskysymyksiin tarkemmin.

Käsikirjaa varten laadullisen tutkimuksen aineistot on jaoteltu kymmeneen erilaiseen aineistotyyppiin. Osa aineistotyypeistä on sellaisia, joita on laadullisen tutkimuksen historian aikana käytetty hyvin laajasti eri tieteenaloilla ja hyvin erilaisten kysymysten analysoimiseen. Niiden analyysiin on sovellettu monenlaisia menetelmiä. Tällaisia moneen taipuvia aineistoja ovat esimerkiksi haastattelut, media-aineistot tai dokumentit. Toiset aineistotyypit ovat liittyneet läheisemmin joihinkin teoreettis-metodologisiin viitekehyksiin kuten havainnoiminen etnografiaan tai kirjoituskutsut muistitietotutkimukseen. Tämä ei kuitenkaan rajoita sitä, etteikö niitä käytettäisi osana muunkinlaisia tutkimusotteita. Tutkimusasetelman rakentaminen on luova prosessi, ja aineistoja voidaan valita ja yhdistellä monin eri tavoin.

Alaluvuissa kerrotaan kunkin aineistotyypin valintaan, hankkimiseen ja käsittelyyn liittyvistä erityiskysymyksistä.