Dataarkivets meddelande till och med 23 juni 2018

« Aktuella meddelanden

2018 (23.5.2018) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

 • Förbättrade sökfunktioner för Serviceportalen Aila

  Att göra sökningar i FSD:s serviceportal är nu ännu enklare än tidigare. Sökgränssnittet har en förnyad visuell design och man kan direkt på söksidan välja om man vill söka efter data, variabler och frågor eller publikationer.
  » Meddelande på finska
  » Serviceportal Aila
  (3.5.18)
 • Webbkursen om datahantering

  Den nya internationella webbkursen om datahantering leder läsaren genom olika faser av forskningsdatas livscykel. Materialet innehåller många tips och instruktiva exempel på hur man hanterar forskningsdata. Förutom Dataarkivet har tio andra CESSDA-arkiv deltagit i produktion av kursen.
  » CESSDA:s Expert tour guide on Data Management
  » Meddelande på finska
  (15.1.2018)
 • Tietoarkisto nr 1/2018 ute nu

  Temat för det senaste numret är "Europeiska forskningsinfrastrukturer betjänar forskare". Tietoarkistolehti 1/2018 är kostnadsfritt tillgänglig i tryck och som en pdf-fil.
  » Läs det nya Tietoarkisto-lehti.
  (12.1.2018)
 • Två tidsbestämda befattningar: IT-utvecklare och systemplanerare

  Båda befattningar lediganslås till den 31.12.2018. Senaste ansökningsdagen är 26.1.2018 kl. 15.45. Arbetsuppgifterna är huvudsakligen inom CI/CD-automation och systemövervakning. Arbetsbeskrivning och mer information om befattningen samt ansökningsformulär på finska finns på Tammerfors universitets officiella webbplats.
  » Läs platsannonsen: IT-utvecklare
  » Läs platsannonsen: Systemplanerare
  Mer information: Meddelande på finska
  (8.1.2018)

2017

 • Dataarkivets användarundersökning 2017

  Dataarkivet har i november 2017 genomfört en undersökning gällande användartillfredsställelsen för sin tjänster. Totalt 296 mottagare svarade på förfrågan. Undersökningen visar att kunderna är huvudsakligen mycket nöjda med våra tjänster och data.
  » Meddelande på finska
  (21.12.2017)
 • Julens öppettider

  Datarkivets öppettider vid Jul och Nyår 2017: informationsservice är stängt 22.12.2016–7.1.2017. Datanedladdningar via serviceportal Aila fungerar utan avbrott.
  Vi önskar God jul och Gott Nytt År till alla våra kunder och samarbetsparter.
  (18.12.2017)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Dataarkivets IT-servicespecialist Tuomas J. Alaterä skriver om utmaningar för digitalt bevarande och Dataarkivets erfarenhet som utvecklare och användare av den centraliserade lösningen för långtidsbevaring (KDK-PAS-tjänst).
  » Läs bloggen på finska.
  (5.12.2017)
 • Ny special temasida om 100-årigt Finland

  Livet i ett hundra årigt Finland -temasidan listar både enskilda studier och dataserier som har insamlats i Finland 2016–2017. De ingår i firandet av Finlands 100-årsjubileum. Sidorna finns både på finska och engelska.
  » Temasidan om Finland 100
  » Meddelande på finska
  (5.12.2017)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Dataarkivets direktör Helena Laaksonen skriver om förändringar till arkivering och akademisk forskning som orsakas av EU:s nya dataskyddsförordning. Bloggen baserar sig på två seminarier som Dataarkivet organiserade i samarbete med Initiativet för öppen vetenskap och forskning.
  » Läs bloggen på finska.
  (21.11.2017)
 • Översättningsarbete vid Dataarkivet

  Vi söker en student som vill arbeta extra som översättningsassistent (10 timmar per vecka, cirka 15 euro per timme). Arbetsuppgifterna fokuserar i huvudsak på översättning av arkivets forskningsdata, databeskrivningar och meddelande och uppdatering av våra webbsidor på engelska. Arbetsbeskrivning och mer information om uppdraget samt ansökningsinformation på finska finns på vår webbplats.
  Senaste ansökningsdag: 1.12.2017 kl. 12.00. Intervjuer hålls 12–14 december.

  » Meddelande på finska
  (17.11.2017)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Dataarkivets vetenskapsspecialist Katja Fält beskriver vilken typ av material från sociala medier eller webben är lämpliga för arkivering och sekundäranalys.
  » Läs bloggen på finska.
  (23.10.2017)
 • Arkivens dag i Norden – Öppet hus vid Dataarkivet

  Arkivens dag firas den 11 november 2017. Dataarkivet firar temadagen redan på fredagen (10 november) med öppet hus kl. 11.50-15.00. Då bjuder vi på kaffe och du kan bekanta dig med våra tjänster.
  » Program för öppet hus (på finska)
  » Meddelande på finska
  (16.10.2017)
 • Ny temasida om säkerhet

  Temasidan listar både enskilda studier och dataserier som är lämpliga för vidare forskning om dessa ämnen. Nya temasidor publiceras varje månad under 2017. De ingår i firandet av Finlands 100-årsjubileum. Sidorna finns både på finska och engelska.
  » Temasidan om säkerhet
  » Meddelande på finska
  (9.10.2017)
 • Testa hur lätt det är att samla skriftligt forskningsmaterial med vårt nya Penna-verktyget

  Det förväntade skrivverktyget Penna är nu färdig och öppet för testkörning. Fram till slutet av oktober kan du använda det att skriva dina egna tankar om att skapa, insamla eller arkivera skriftligt forskningsmaterial. Kontakta oss om du vill använda Penna för din egen datainsamling. Dataarkivet ansvarar för det tekniska genomförandet av insamlingen och arkiveringstillstånden.
  » Penna testinsamling
  » Penna
  » Meddelande på finska
  (3.10.2017)
 • Vår YouTube-kanal har en ny adress

  Gärna prenumerera igen på Tietoarkisto-kanalen så att du håller dig informerad om våra aktuella videor!
  » Dataarkivets YouTube-kanal

  (2.10.2017)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Dataarkivets tidigare vetenskapsspecialist Annaleena Okuloff beskriver hur forskningspersoner gynnas av öppnandet av medicinskt forskningsdata.
  » Läs bloggen på finska.
  (27.9.2017)
 • Problem med YouTube-videor

  Vår kanal stängdes på grund av oförklarliga skäl. Vi försöker åtgärda situationen så snart som möjligt men under tiden kan du se våra videoklipp på vår facebook sida elle på ATT:s YouTube-kanal.
  » Meddelande på finska
  (26.9.2017)
 • Semptember webinarier på nätet

  Dataarkivets webinarier på öppnande av forskningsdata och register över behandling av personuppgifter kan nu ses på nätet. Både webinarierna varar ca 20 minuter, och organiserades i samarbete med Initiativet för öppen vetenskap och forskning (Avoin tiede ja tutkimus).
  » Meddelande på finska
  (11.9.2017)
 • Uppdaterad artikel om forskningspersonernas informerade samtycke

  Vi har uppdaterad vår webbguide för datahantering (Aineistonhallinnan käsikirja). Anvisningar för forskningspersonernas informerade samtycke följer nu EU:s nya dataskyddsförordning.
  » Meddelande på finska
  (8.9.2017)
 • Ny temasida om kultur och fritid

  Temasidan listar både enskilda studier och dataserier som är lämpliga för vidare forskning om dessa ämnen. Nya temasidor publiceras varje månad under 2017. De ingår i firandet av Finlands 100-årsjubileum. Sidorna finns både på finska och engelska.
  » Temasidan om kultur och fritid
  » Meddelande på finska
  (6.9.2017)
 • Dataarkivet har sin egen YouTube-kanal

  Informationsvideos om Dataarkivets tjänster och forskningsdata kommer att finnas på kanalen, samt videor på våra webinarier och seminariematerial. I vår första video presenterar informationsservicechefen Hannele Keckman-Koivuniemi och produktutvecklingschefen Arja Kuula-Luumi de viktigaste tjänsterna vid Dataarkivet. Gärna prenumerera på Tietoarkisto-kanalen så att du håller dig informerad om våra aktuella videor!
  Mer information:
  » Vår presentationsvideo
  » Dataarkivets YouTube-kanal
  » Meddelande på finska
  (24.8.2017)
 • DSA-certifikat 2017–2019 till Dataarkivet

  Dataarkivet är ett av de första arkiven i världen som har fått det nya, striktare DSA-certifikatet. Certifikatet kan ges till organisationer som bevarar digitala forskningsdata på ett trovärdigt sätt och som möjliggör återanvändning av digitala material. Den praktiska ansökningsprocessen genomfördes inom det europeiska CESSDA SaW -projektet.
  Mer information:
  » Meddelande på finska
  » Dataarkivets DSA-certificat
  » Data Seal of Approval
  (21.8.2017)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Vår informatör Kaisa Järvelä satt ihop en checklista för att öppna forskningsdata. Listan är baserat på Dataarkivets presentationer vid Metodifestivalen i Jyväskylä.
  » Läs bloggen på finska.
  (18.8.2017)
 • En tillsvidare befattning som IT-utvecklare

  Dataarkivet söker en ny IT-utvecklare till arkivets datatjänster och IT-stöd. Arbetsuppgifterna fokuserar i huvudsak på UI/UX-design och implementering för webbapplikationer, webbdesign och deltagande i Dataarkivets systemutveckling. Befattningen bör tillträdas 1 oktober 2017 eller enligt överenskommelse. Senaste ansökningsdagen är 8.9.2017 kl. 15.45. Arbetsbeskrivning och mer information om befattningen samt ansökningsformulär på finska finns på Tammerfors universitets officiella webbplats.
  » Läs platsannonsen
  Mer information: Meddelande på finska
  (14.8.2017)
 • Ny temasida om studier och studerande

  Temasidan listar både enskilda studier och dataserier som är lämpliga för vidare forskning om dessa ämnen. Nya temasidor publiceras varje månad under 2017. De ingår i firandet av Finlands 100-årsjubileum. Sidorna finns både på finska och engelska.
  » Meddelande på finska
  (4.8.2017)
 • Ny temasida om mat och näring

  Temasidan listar både enskilda studier och dataserier som är lämpliga för vidare forskning om dessa ämnen. Nya temasidor publiceras varje månad under 2017. De ingår i firandet av Finlands 100-årsjubileum. Sidorna finns både på finska och engelska.
  » Meddelande på finska
  (6.7.2017)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Dataarkivets forskningsamanuens Eliisa Haanpää skriver i sitt blogginlägg om FSDs process att ansöka om DSA-certifikatet för 2017–2019.
  » Läs bloggen på finska.
  (2.7.2017)
 • Dataarkivets strategi för perioden 2017-2020 på nätet

  Mellan 2017-2020 syftar Dataarkivet till att stärka sin ställning som en internationell expert på ansvarig öppen vetenskap. Målet är att i 2020 FSD är ännu mer känd och betrodd som en expert på långtidsbevarande av forskningsdata och öppen vetenskap både i Finland och utomlands.

  Läs mer:
  » Läs mer på svenska
  » Strategin 2017–2020 på finska (PDF).
  (29.6.2017)
 • Sommarens öppettider 2017

  Dataarkivets informationsservice är öppen hela sommaren. På grund av personalens semestrar kan informationsservice dock bli fördröjd från slutet av juni till slutet av augusti. Serviceportalen Aila semestrar inte, och datanedladdningar fungerar utan avbrott.

  Om du har frågor om användningen eller arkiveringen av forskningsdata, eller om du behöver mer information på vår service, kontakta gärna vår informationsservice på asiakaspalvelu.fsd at uta.fi. Tekniska frågor: tuki.fsd at uta.fi.
  (19.6.2017)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Dataarkivets jurist Antti Ketola skriver om förändringar till forskningspersonernas informerat samtycke som orsakas av EU:s nya dataskyddsförordning.
  » Läs bloggen på finska.
  (16.6.2017)
 • CESSDA ERIC etablerats

  CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives) blev etablerat av EU-kommissionen som en europeisk forskningsinfrastruktur 9 juni 2017.
  » Meddelande på finska
  (13.6.2017)
 • Användningen av Dataarkivets handbok om hantering av forskningsdata ökade betydligt

  Handboken hade 50500 sidvisningar under 2016, vilket är över 40 procent fler än förra året. Den största orsaken för ökningen vara att Finlands Akademi nu kräver att en särskild datahanteringsplan bifogas finansieringsansökan.
  » Meddelande på finska
  (12.6.2017)
 • Ny temasida om brott och kriminalitet

  Temasidan listar både enskilda studier och dataserier som är lämpliga för vidare forskning om dessa ämnen. Nya temasidor publiceras varje månad under 2017. De ingår i firandet av Finlands 100-årsjubileum. Sidorna finns både på finska och engelska.
  » Meddelande på finska
  (8.6.2017)
 • Dataarkivet har publicerats sitt första databokslut

  EU:s nya dataskyddsförordning kräver att Dataarkivet visar att alla personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt den nya förordningen och nationella lagstiftningen. För detta ändamål kommer Dataarkivet att årligen upprätta ett databokslut. Det första bokslutet gäller år 2016.
  » Tietotilinpäätös 2016 (Databokslutet 2016) på finska.
  » Meddelande på finska
  (2.6.2017)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Dataarkivets tidigare vetenskapsspecialist Annaleena Okuloff hävdar att öppnandet av forskningsdata skulle kunna lösa många problem med medicinsk forskning och bidra till att göra kvaliteten bättre.
  » Läs bloggen på finska.
  (9.5.2017)
 • Ny temasida om användning av alkohol och rusmedel

  Temasidan listar både enskilda studier och dataserier som är lämpliga för vidare forskning om dessa ämnen. Nya temasidor publiceras varje månad under 2017. De ingår i firandet av Finlands 100-årsjubileum. Sidorna finns både på finska och engelska.
  » Meddelande på finska
  (5.5.2017)
 • Dataarkivet på Metodfestivalen 30.5.2017: Säker hantering av forskningsdata

  I Anonymitet, pseudonymitet och hantering av forskningsdata -sessionen kommer du att lära dig hur kvantitativa och kvalitativa forskningsdata hanteras och behandlas på ett säkert sätt. Sessionen demonstrerar också hur man kan utnyttja DMPTuuli-verktyg för datahantering. Anmälning är öppen fram till 8.5. Den femte finska Metodfestivalen hålls i Jyväskylä 30.-31.5.2017 och arrangeras av Jyväskylä universitet tillsammans med Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska universitet.
  Program för sessionen på tisdag 30 maj kl. 14.15–15.45.
  » Meddelande på finska
  (3.5.2017)
 • Seminarium om dataskydd och forskningspersonernas samtycke på hösten

  Dataarkivet i samarbete med Initiativet för öppen vetenskap och forskning (Avoin tiede ja tutkimus -hanke) ordnar ett öppet seminarium om dataskydd och forskningspersonernas samtycke. Seminariet handlar om EU:s nya dataskyddsförordning och speciallagstiftning om klinisk forskning och biobanker.
  Onsdag 1 november 2017 kl. 10:00–15:00, Helsingfors Universitet, Lilla festsalen, Fabiansgatan 33, Helsingfors
  » Meddelande på finska
  (2.5.2017)
 • FSDs OAI-PMH-gränssnitt Kuha finns nu på Tammerfors universitets Open Data -service

  FSDs databeskrivningar finns i Kuha i EAD-format på finska och i OAI Dublin Core format på finska, engelska och svenska. Beskrivningarna är tillgängliga enligt CC0-lisens. Allt material som publiceras på universitets Open Data -webbplats är i maskinläsbar form, kostnadsfria och fritt tillgängliga.
  » Meddelande på finska
  (26.4.2017)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Avsnitt två: anonymisering av kvalitativa forskningsdata. I sitt blogginlägg lyfter Dataarkivets informatör Kaisa Järvelä fram de mest intressanta temana av Dataarkivets och ATT:s gemensamma seminarium om anonymisering av forskningsdata.
  » Läs bloggen på finska.
  (24.4.2017)
 • Dataarkivet upphörde med den svenskspråkiga datakatalogen – svenskspråkiga data arkiveras fortfarande

  Dataarkivet tog bort den svenskspråkiga datakatalogen i Aila, men svenskspråkiga data och delar av data kan ändå lätt hittas eftersom resultatet av den förnyade sökningen i Aila kan begränsas direkt enligt datafilernas språk. Dataarkivet arkiverar även i fortsättningen svenskspråkiga forskningsdata men gör inte längre databeskrivningar på svenska. Orsaken till denna lösning är att dataarkivet mycket sällan får datamaterial med svenskspråkiga data.
  Läs mer om beslutet på svenska
  (21.4.2017)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Dataarkivets informatör Kaisa Järvelä skriver om anonymisering av kvantitativa forskningsdata. Hennes blogg lyfter fram de mest intressanta temana av Dataarkivets och ATT:s gemensamma seminarium om anonymisering av forskningsdata.
  » Läs bloggen på finska.
  (18.4.2017)
 • Ny temasida om jämlikhet och likvärdighet

  Temasidan listar både enskilda studier och dataserier som är lämpliga för vidare forskning om dessa ämnen. Nya temasidor publiceras varje månad under 2017. De ingår i firandet av Finlands 100-årsjubileum.
  » Meddelande på finska
  (6.4.2017)
 • Användningen av LoDa-tjänsten i FSD upphör

  Portalen för longitudinella data LoDa kommer att läggas ner 4 april 2017. Tjänsten var en betaversion som utvecklats i Tietoarkisto 2015 projektet och grundades på holländska CentERdata:s programvara Questasy.
  » Meddelande på finska
  (22.3.2017)
 • Aktuella val- och partiprogram via POHTIVA

  Inför kommunalvalet 2017 har vi släppt en ny funktion för POHTIVA. På Vaalit 2017 -sidan kan man bekanta sig med alla aktuella kommunalval- och partiprogram från POHTIVAs databas. Några texter finns också tillgängliga på svenska. Sammantaget finns det nästan 950 program från 1880–2017 av 79 partier i POHTIVA.
  » Vaalit 2017
  » Poliittisten ohjelmien tietokanta POHTIVA
  (21.3.2017)
 • Dataarkivets årsberättelse 2016

  Vår årsberättelse är nu tillgänglig på vår hemsida. Årsberättelsen innehåller uppgifter om dataarkivets årsstatistik (såsom antal anskaffade och förmedlade studier) samt information om bl.a. vår verksamhet, nationella och internationella projekt och medlemskap, mjukvaruutveckling, administration och personal. Dataarkivets årsberättelse publiceras på nätet och endast på finska.
  » Årsberättelse 2016 (pdf)
  (15.3.2017)
 • Sommarjobb vid FSD

  Arbetsuppgifterna fokuserar i huvudsak på hantering och arkivering av forskningsdata. Arbetet varar tre månader och börjar vecka 22 eller enligt överenskommelse. Vi hoppas att den valda sökanden kan fortsätta som timanställd (10 timmar per vecka) under terminerna, och därför ger företräde åt sökande som är första eller andra årets studenter. Arbetsbeskrivning och mer information om anställningen samt ansökningsformulär på finska finns på Tammerfors universitets officiella webbplats.
  Senaste ansökningsdag: fredagen 24.3.2017 före kl. 15.45.
  » Arbetsbeskrivning och ansökningsformulär
  Mer information: Meddelande på finska
  (2.3.2017)
 • Serviceportalen Aila otillgänglig 14 mars

  På grund av ett plattformsbyte kommer Aila att vara otillgänglig tisdag den 14 mars 2017 kl. 7:00 framåt. Dataarkivets andra webbtjänster kommer att fungera som vanligt. Vi beklagar olägenheter avbrott förorsakar.
  Mer information: Dataarkivets IT-stöd: tuki.fsd [at] uta.fi
  (27.2.2017)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  FSDs utvecklingschef Mari Kleemola undrar om Dataarkivet är FAIR. FAIR-principen är till en viss grad redan känd i de akademiska kretsarna och den kan användas som ett medel för kvalitetskontroll för öppna och tillgängliga forskningsdata. FAIR är kort för Findable, Accessible, Interoperable och Re-usable.
  » Läs bloggen på finska.
  (20.2.2017)
 • Tietoarkisto nr 1/2017 ute nu

  I det senaste numret kan man bl.a. läsa om Dataarkivets kommande system för insamling av skriftligt material, och de nya, mer detaljerade sökfunktionerna i Aila. Detta är sista gången Tietoarkistolehti kommer ut som en nättidning. Det tryckta temanumret kommer att publiceras årligen i framtiden också.
  » Läs det nya Tietoarkistolehti.
  (16.2.2017)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  I sin bloggpost introducerar FSDs informationstjänstchef Hannele Keckman-Koivuniemi Dataarkivets omarbetade Data efter tema -sidor. På våra temasidor presenteras nyinkomna data, dataserier och ytterligare information om arkiverade datamaterial inom olika teman.
  » Läs bloggen på finska.
  (13.2.2017)
 • FIRI 2016 finansiering av Finlands Akademi

  Finlands Akademi har beviljat Dataarkivet femårig projektfinansiering för att utveckla sina stödtjänster för forskningen (FIRI 2016-utlysningen för forskningsinfrastrukturprojekt, 2017–2021). Under projektet fokuserar Dataarkivet på att uppfylla CESSDAs kvalitetskrav och delta aktivt i utvecklande och uppförande av CESSDA. FSD är en nationell tjänsteleverantör för den europeiska forskningsinfrastrukturen för socialvetenskapliga data CESSDA, och CESSDA ligger på listan över de forskningsinfrastrukturer som ingår i strategin och vägvisaren för Finlands forskningsinfrastrukturer 2014–2020.
  Mer information:
  » Meddelande på finska
  » Finlands Akademi: Forskningsinfrastrukturer
  (2.2.2017)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Helena Laaksonen, tillträdande direktör för Dataarkivet, hälsar på arkivets kunder och samarbetspartner in sin bloggpost.
  » Läs bloggen på finska.
  (30.1.2017)
 • Anmäla dig till "Tutkimusaineistojen anonymisointi" -seminarium!

  Dataarkivet i samarbete med Initiativet för öppen vetenskap och forskning (Avoin tiede ja tutkimus -hanke) ordnar ett öppet seminarium om anonymisering av forskningsdata. Presentationerna kommer att behandla anonymisering av både kvalitativa och kvantitativa forskningsdata och dataskyddsfrågor som forskaren måste ta hänsyn till. Seminariet hålls på finska och är kostnadsfritt.
  Onsdag 5 april 2017 kl. 12:00-15:45, Tammerfors universitet, Väinö Linna -salen. Sista anmälningsdag: 29 mars 2017.
  » Läs mer på finska: Tutkimusaineistojen anonymisointi -seminaari
  (23.1.2017)
 • Helena Laaksonen vald till direktör

  Tammerfors universitets styrelse har utsett FSDs för närvarande informatiker och vice-direktör, magister i samhällsvetenskaper Helena Laaksonen till direktör för Dataarkivet. Laaksonen har från januari 2002 jobbat vid FSD, och under de senaste åren cirka två år som tillförordnande direktör under Sami Borgs alterneringsledighet.

  Innan sin karriär på Dataarkivet har Laaksonen arbetat som forskare i sociologi i flera forskningsprojekt vid Tammerfors universitet och i Centrum för Europeisk Socialforskning vid Universität Mannheim i Tyskland.
  – Vi kommer att fortsätta här i Dataarkivet som förut, tillsammans, säger Laaksonen.
  – Dataarkivet är i bra skick, men branschen utvecklas hela tiden. Det gäller att hänga med utvecklingen och gärna påverka också.
  Laaksonen påpekar att den elektroniska verksamhetsmiljön kräver ständig uppdatering.
  – Både extern finansiering och samarbete mellan inhemska och utländska aktörer behövs, säger hon.
  » Mer information: Meddelande på finska
  (17.1.2017)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  FSDs vetenskapsexpert Katja Fält har ett svar på frågan om var man får hjälp med datahantering.
  » Läs bloggen på finska.
  (17.1.2017)
 • Nedladdningar från FSDs Aila service ökade betydligt i fjol

  År 2016 laddade FSDs kunder ner 2835 studier, vilket är 25 procent fler än förra året (2015: 2262). Totalt 1020 kunder nedladdade forskningsdata från Aila (2015: 802). Under hela året hanterade dataarkivet sammanlagt 2381 tillståndsansökningar (2015: 1901). Antalet registrerade användare var ca 2800.

  De flesta levererades för studieändamål (50 %) och forskning (24 %). Det populäraste datamaterialet var igen "Demokratisoitumisen mittarit 1810–2012", och det mest använda kvalitativa materialet "Erovanhemmuuskirjoitukset 2011–2012". Under året publicerades 60 nya studier i FSDs datakatalog och nu innehåller Aila mer än 1270 studier, varav nästan 180 är kvalitativa. 59 studier är fritt tillgängliga.

  Mer detaljerad information:
  » Meddelande på finska
  » Aila
  » Åsiktsbarometern Tietomilli
  (13.1.2017)
 • Tietoarkisto-utställningen i Virta

  Årets första utställning i EDUSTA-galleriet (Virta-byggnadens fönstren till Åkerlundsgatan) uppvisar Dataarkivets tjänster. Öppningen hålls den 11 januari kl. 14-15.30 i byggnadens aula.
  » Mer information: Meddelande på finska
  (9.1.2017)

2016

 • Julens öppettider

  Datarkivets öppettider vid Jul och Nyår 2016: informationsservice är stängt 21.12.2016–8.1.2017. Datanedladdningar via serviceportal Aila fungerar utan avbrott.

  Vi önskar God jul och Gott Nytt År till alla våra kunder och samarbetsparter.
  (16.12.2016)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Sami Borg säger inte adjö utan på återseende i sitt sista blogginlägg som dataarkivets direktör.
  » Läs bloggen på finska.
  (16.12.2016)
 • Tietoarkisto nr 3/2016 ute nu

  Temat för det senaste numret är hälsovetarens dataarkiv. Tietoarkistolehti 3/2016 är kostnadsfritt tillgänglig i tryck och som en pdf-fil.
  » Läs det nya Tietoarkistolehti.
  (7.12.2016)
 • Anmäla dig till "Kesytä aineistokaaos" -datahanteringsseminarium!

  Dataarkivet i samarbete med Tammerfors universitets bibliotek ordnar ett öppet seminarium om datahantering (bl.a. Tammerfors universitets publikations- och forskningsdatapolicy, datahanteringsplaner, forskarnas synpunkter på datahantering). Onsdag 9 november 2016 kl. 14:00–16:30, Tammerfors universitet, Väinö Linna -salen. Sista anmälningsdag: 7 november 2016.
  » Läs mer på finska: Kesytä aineistokaaos – avoin seminaari tutkimusaineistojen hallinnasta
  (3.10.2016)
 • Tietomilli kommer att introduceras i EDDI16-konferens

  DDI-experter och användare kommer att samlas i Köln i december. Dataarkivets Juha Ranta och Markus Tuominen ska introducera vår nya Tietomilli Mielipidepuntari (åsiktsbarometer) där. Tietomilli tillåter besökarna att jämföra sina åsikter med nationella opinionsundersökningar. EDDI16 i Köln, Tyskland 6.–7 december 2016.
  » Mer information: Meddelande på finska
  (30.9.2016)
 • Dataarkivet söker ny direktör

  Dataarkivet söker en ny direktör för att leda arkivets verksamhet vid Tammerfors universitet i Tammerfors. Befattningen bör tillträdas 1 januari 2017 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 20 oktober 2016.
  Mer information om tjänsten lämnas av vicerektor, professor Harri Melin (050 420 1526, harri.melin@uta.fi) och om Dataarkivet direktör Sami Borg (050 345 0811, sami.borg@uta.fi)
  » Utlysningen (på finska)
  (30.9.2016)
 • Datahanteringspristagares tal

  Läs Katri Hannikainen-Ingmans tal i Aila-seminariet i sin helhet i vår blogg.
  » Läs bloggen på finska.
  (27.9.2016)
 • Översättningsarbete vid FSD

  Vi söker en student som vill arbeta extra som översättningsassistent (10 timmar per vecka, cirka 15 euro per timme). Arbetsuppgifterna fokuserar i huvudsak på översättning av FSDs forskningsdata, databeskrivningar och informationsblad från finska till engelska och uppdatering av våra webbsidor på engelska. Arbetsbeskrivning och mer information om uppdraget samt ansökningsformulär på finska finns på Tammerfors universitets officiella webbplats.
  Senaste ansökningsdag: 7.10.2016 kl. 15.45
  » Ansökningsformulär
  Mer information: Meddelande på finska
  (23.9.2016)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  FSDs informatör Kaisa Järvelä lyfter fram de mest intressanta samtalsämnen från förra veckans seminarium om forskningsdata, dataskydd och upphovsrätt inom humaniora. Baserat på presentation av Marjut Salokannel, expert inom kommunikations- och informationsrätt, Järvelä beskriver hur EU:s nya dataskyddsförordning och annan lagstiftning reglerar forskningen om sociala medier.
  » Läs bloggen på finska.
  (20.9.2016)
 • Datahanteringspriset 2016 till Pasi Moisio

  Forskningsprofessor, docent Pasi Moisio vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) fick FSDs Aila-datahanteringspris 2016. Moisio är banbrytare inom arkivering av data från THLs longitudinella studier. "Finländarnas välfärd och tjänster (HYPA)" forskningsserie (2004–2013) är arkiverad i FSD. Hedersomnämnandet i datahantering, som i år delades ut för första gången, gick till forskare Josefina Sipinen från Tammerfors Universitet.
  » Meddelande på finska
  (16.9.2016)
 • Datamaterialet från riksdagsvalsundersökningen 2015

  Det insamlade datamaterialet från riksdagsvalsundersökningen 2015 (FSD3067) finns nu tillgängligt för forsknings- och undervisningsbruk från Dataarkivet.
  Mer information:
  » Meddelande på finska
  » Finlands valforskningsportal
  (2.9.2016)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Dataarkivets forskningsassistenter Eliisa Haanpää och Annika Sallinen beskriver hur det i praktiken är att arkivera kvantitativa och kvalitativa forskningsdata.
  » Läs bloggen på finska.
  (26.8.2016)
 • CESSDA söker verkställande direktör

  CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) söker VD för att leda CESSDA:s verksamhet vid huvudkontoret i Bergen, Norge. Sista ansökningsdag är 18 september 2016.
  Mer information:
  » Utlysningen (på engelska)
  (19.8.2016)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  FSDs utvecklingschef Mari Kleemola skriver om Dataarkivets roll i olika projekt gällande öppen vetenskap och förmedling av forskningsdata i Finland.
  » Läs bloggen på finska.
  (9.8.2016)
 • Seminarium om forskningsdata, dataskydd och upphovsrätt inom humaniora

  Dataarkivet i samarbete med Språkbanken och Initiativet för öppen vetenskap och forskning (Avoin tiede ja tutkimus -hanke) ordnar ett seminarium om "Rajoittaako lainsäädäntö humanistista tutkimusta" i Tammerfors, onsdag 14 september 2016 kl. 10:00–15:00, Tammerfors universitet, byggnaden Pinni B, salen B1096. Sista anmälningsdag: 7 september 2016.
  » Läs mer: Program Rajoittaako lainsäädäntö humanistista tutkimusta? (på finska)
  (8.8.2016)
 • Anmäla dig till Aila-seminarium om återanvändning av forskningsdata!

  FSDs seminarium "Aila ja aineistojen jatkokäyttö 2016" i Tammerfors, torsdag 15 september 2016 kl. 12:15–15:00, Tammerfors universitet, Väinö Linna -salen. Sista anmälningsdag: 8 september 2016.
  » Läs mer: Program Aila ja aineistojen jatkokäyttö (på finska)
  (2.8.2016)
 • Riksdagsvalsundersökning 2015

  Riksdagsvalsundersökningen 2015 "Poliittisen osallistumisen eriytyminen" [Det politiska deltagandets mångfald] (Kimmo Grönlund och Hanna Wass red.) publicerades idag i SuomiAreena i Björneborg. Insamlade datamaterialen kommer snart att bli tillgängliga för forsknings- och undervisningsbruk via FSD.
  Mer information:
  » Meddelande på finska
  (15.7.2016)
 • "Tietoarkisto osana tutkimusprojektia" -seminarium, Uleåborg 22.8.2016

  Dataarkivet i samarbete med Uleåborgs universitet ordnar ett morgonseminarium om dataarkivering som en del av ett forskningsprojekt. Seminariet hålls på engelska och är öppet för alla som är intresserade. Evenemanget är gratis, men föranmälan krävs.
  » Program och anmälning (på finska och engelska)
  (27.6.2016)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  FSDs vetenskapsexpert Annaleena Okuloff skriver att Finland snart behöver nationella instruktioner om hur man uttolkar den allmänna dataskyddsförordningen i samband med forskning.
  » Läs bloggen på finska.
  (21.6.2016)
 • Sommarens öppettider 2016

  Dataarkivets informationsservice är öppen hela sommaren. På grund av personalens semestrar kan informationsservice och leveransen dock bli fördröjd från slutet av juni till början av augusti. Datanedladdningar via serviceportal Aila fungerar utan avbrott.

  Om du har frågor om FSDs datamaterial, användning eller arkivering av data, eller om du behöver mer information, kontakta gärna vår informationsservice på asiakaspalvelu.fsd at uta.fi. Tekniska frågor: tuki.fsd at uta.fi.
  (20.6.2016)
 • Tietoarkisto nr 2/2016 ute nu

  I det senaste numret kan man läsa bl.a. om finländarnas åsikter om jobben och arbetslivet, arkivering av data från sociala medier och metodundervisning i yrkeshögskolor.
  » Läs det nya Tietoarkistolehti.
  (17.6.2016)
 • Ny layout och bättre sökmotor för POHTIVA

  Vi har förbättrat Pohtivas datasystem, sökmotor och användargränssnitt, och lanserat en helt ny kontrollpanel för administratörer. Uppdraget utfördes som ett studentprojekt på Tammerfors universitetet. I POHTIVA finns de finländska partiernas partiprogram samt andra centrala politiska texter samlade.
  Mer information:
  » Meddelande på finska
  (6.6.2016)
 • Ge respons om våra webbsidor och service

  Svara gärna på FSDs kundundersökning och påverka utvecklingen av våra tjänster och webbsidor! Vi tar gärna emot förbättringsförslag eller beröm.
  Mer information:
  » Responsblanketten finns tyvärr endast på finska.
  (23.5.2016)
 • FSDs webbsidor otillgängliga 24 mai

  På grund av ett planerat underhållsarbete kommer Dataarkivets webbsidor att vara otillgängliga mellan klockan 1:00 och 06:00 natten mot tisdagen den 24 mai. Serviceavbrottet kan fortsätta tills 13:00. Arbetet leder till avbrott i alla trafik till www.fsd.uta.fi, men datanedladdningar via serviceportal Aila fungerar utan avbrott. Vi beklagar olägenheter avbrottet förorsakar.
  (10.5.2016)
 • Datahänvisningen uppdaterad med en permanent URN-identifikator

  Dataarkivet har börjat tilldela permanenta identifikatorer (PID) för forskningsdata som finns bevarade i arkivet. Vi använder Nationalbibliotekets URN-tjänst för vår PID-lösning. På grund av detta har vi också uppdaterad vår datahänvisningsrekommendation med en URN-länk, t.ex.
  International Social Survey Programme & Blom, Raimo (University of Tampere) & Melin, Harri (University of Tampere): ISSP 2014: Citizenship II: Finnish Data [dataset]. Version 1.1 (2015-04-07). Finnish Social Science Data Archive [distributor]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2998

  Mer information:
  » Meddelande på finska (9.5.2016)
 • DSA:s certifieringskrav kommer att uppdateras

  De uppdaterade certifieringskraven för Data Seal of Approval (DSA) kommer att lanseras i höst 2016 och gäller för åren 2017–2019. Alla revisioner som utförs mot DSA måste baseras på den uppdaterade standarden från 13 juni 2016. DSA-certifikatet kan ges till instanser som bevarar digitala material på ett trovärdigt sätt och som också möjliggör återanvändning av digitala material. Dataarkivet fick certifikatet redan 2014 och det är giltigt till 2017.
  Mer information:
  » Meddelande på finska
  » DSA webbsida
  (21.4.2016)
 • Aila-seminarium om återanvänding av forskningsdata i september 2016

  Programmet för FSDs seminarium "Aila ja aineistojen jatkokäyttö" i september har annonserats.
  Mer information:
  » Meddelande på finska
  » Seminarieprogrammet på finska.
  (21.4.2016)
 • Nästan 11 000 studier levererade från Dataarkivet

  Sedan 1999 har Dataarkivet levererat nästan 11 000 studier för sina kunder. Antalet 10 000 nåddes i januari i år. Det populäraste datamaterialet 2016 har hittills varit Pertti Alasuutaris "Elämäntyylitutkimus 1995" (134 nedladdningar) och Tatu Vanhanens "Demokratisoitumisen mittarit 1810–2012" (344) det populäraste överallt sedan lansering av Aila i maj 2014.
  Mer information:
  » Meddelande på finska
  » Ladda ner data i Aila!
  (15.4.2016)
 • Sommarjobb vid FSD

  Senaste ansökningsdag: 6.5.2015 kl. 15.45
  » Ansökningsformulär
  Arbetsuppgifterna fokuserar i huvudsak på hantering och arkivering av forskningsdata. Arbetsbeskrivning och mer information om tjänsten samt ansökningsformulär på finska finns på Tammerfors universitets officiella webbplats.
  Mer information: Meddelande på finska
  (14.4.2016)
 • Ny publikation i FSDs publikationsserie: Öppen vetenskap och forskningsdata 2015

  Rapport om FSDs enkät till forskare inom medicin och humaniora.
  Tillgänglig i pdf-format (på finska).
  (12.4.2016)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  FSDs vetenskapsexpert Katja Fält skriver om digitala humaniora och öppen vetenskap.
  » Läs bloggen på finska.
  (1.4.2016)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  FSDs informatör Kaisa Järvelä lyfter fram de mest intressanta samtalsämnen från förra veckans dataskyddseminarium.
  » Läs bloggen på finska.
  (23.3.2016)
 • Tietoarkistotyön edistäjä -priset tilldelades Hans Jørgen Marker

  FSDs Tietoarkistotyön edistäjä -pris (Främjare av dataarkiveringsarbete) tilldelades Hans Jørgen Marker, f.d. ledare av Dansk Data Arkiv (DDA) och Svensk Nationell Datatjänst (SND). Marker har också haft en viktig roll i utvecklingen av den nuvarande CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives).

  » Meddelande på finska
  (7.3.2016)
 • Tietoarkisto nr 1/2016 ute nu

  I det senaste numret kan man läsa bl.a. om öppen vetenskap, en dansande föreläsning, region- och kulturstudier och Dataarkivets flera FIRI-projekt.
  » Läs det nya Tietoarkistolehti.
  (19.2.2016)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  FSDs vetenskapsexpert Annaleena Okuloff skriver om forskare i en korseld mellan dataarkiveringskrav och dataskydd.
  » Läs bloggen på finska.
  (18.2.2016)
 • Användningen av Nesstar-tjänsten i FSD upphör

  Söktjänsten Nesstar i FSD kommer att läggas ner i mitten av mars 2016. På sistone har antalet användare varit lågt och Aila sökning möjliggör lika detaljerade sökningar baserat på variabler, frågetexter och rubriker.
  » Meddelande på finska
  (18.2.2016)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  FSDs utväcklingschef Arja Kuula-Luumi beskriver utmaningar kring arkivering av kvalitativa data i västra Balkanländerna.
  » Läs bloggen på finska.
  (15.2.2016)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Vår informationsarkitekt Katja Moilanen skriver om informationsarkitekturens betydelse för Dataarkivet.
  » Läs bloggen på finska.
  (3.2.2016)
 • Dataskydd och medicinsk och hälsovetenskaplig forskning nu och i framtiden 17.3.2016

  Dataarkivet i samarbete med Initiativet för öppen vetenskap och forskning (Avoin tiede ja tutkimus -hanke) ordnar ett seminarium om "Lääke- ja terveystieteen tutkimuksen tietosuoja nyt ja tulevaisuudessa".
  » Program och anmälning (på finska)
  (2.2.2016)
 • Användningen av FSDs datatjänster ökade enormt

  FSDs kunder laddade ner nästan 900 studier mer än förra året. År 2015 hanterade dataarkivet sammanlagt 1901 tillståndsansökningar (2014: 1068) och levererade 2262 studier (2014: 1403). Antalet registrerade användare var 802 (2014: 650).

  Det populäraste datamaterialet var "Demokratisoitumisen mittarit 1810–2012", och det mest använda kvalitativa materialet "Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012". Under året publicerades 92 nya studier i FSDs datakatalog och nu innehåller Aila mer än 1200 studier, varav ca 170 är kvalitativa.
  Mer information:
  » Meddelande på finska
  » Aila
  (15.1.2016)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  FSD's utvecklingschef Mari Kleemola skriver om FSDs roll som en nationell tjänsteleverantör för CESSDA.
  » Läs bloggen på finska.
  (14.1.2016)
 • En tidsbestämd befattning som IT-utvecklare

  Befattningen lediganslås till den 31.12.2016. Senaste ansökningsdagen är 29.1.2016 kl. 15.45. Beroende på ämnet kan det vara möjligt att skriva en graduavhandling i samarbete med dataarkivet. Arbetsbeskrivning och mer information om befattningen samt ansökningsformulär på finska finns på Tammerfors universitets officiella webbplats.
  » Läs platsannonsen
  Mer information: Meddelande på finska
  (8.1.2016)
 • "Expertutbildning" i öppen vetenskap 28.1.2016

  Initiativet för öppen vetenskap och forskning (Avoin tiede ja tutkimus -hanke) i samarbete med Dataarkivet ordnar ett seminarium om "Avoimen tieteen huomioiminen tutkimuksen suunnittelussa".
  » Program och anmälning (på finska)
  (7.1.2016)

2015

 • Tietoarkisto nr 3/2015 ute nu

  Temat för det senaste numret är humanistens dataarkiv. Tietoarkistolehti 3/2015 är kostnadsfritt tillgänglig i tryck och som en pdf-fil.
  » Läs det nya Tietoarkistolehti.
  (15.12.2015)
 • Julens öppettider

  Datarkivets öppettider vid Jul och Nyår 2014: informationsservice är stängt 21.12.2015–6.1.2016. Datanedladdningar via serviceportal Aila fungerar utan avbrott.

  Vi önskar God jul och Gott Nytt År till alla våra kunder och samarbetsparter.
  (14.12.2015)
 • Ny publikation: Demokratiindikatorer 2015

  Rapporten Demokratiindikatorer 2015 är en uppdatering och en förnyelse av två böcker om Finlands demokratiindikatorer (2006, 2013) som har publicerats i justitieministeriets publikationsserie.
  » Mer information på svenska. Tillgänglig i pdf-format (Justitieministeriet, på finska).
  (3.12.2015)
 • Redan 2000 studier nerladdats

  Forskningsdata arkiverat i FSD används aktivt. I år har redan 2000 studier laddats ner från serviceportal Aila. Antalet registrerade användare är över 1700.
  » Meddelande på finska
  (30.11.2015)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  FSD's vetenskapsexpert Annaleena Okuloff skriver om forskares möjligheter att påverka det politiska beslutsfattandet.
  » Läs bloggen på finska.
  (23.11.2015)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Katja Fälts rapport över sin seminarieresa till Historieforskningsdagarna den 22–24 oktober 2015 i Joensuu.
  » Läs bloggen på finska.
  (12.11.2015)
 • Webbtjänster otillgängliga 18 november

  På grund av tekniskt underhåll kommer det eventuellt att bli tillfälliga avbrott i alla dataarkivens webbtjänster onsdagen den 18 november mellan 9:00 och 12:00. Vi beklagar olägenheter avbrottet förorsakar.
  (11.11.2015)
 • Dataarkivet leder CESSDA Metadata Management -projektet

  Syftet med projektet är att ta fram en gemensam och öppen metadatalösning för CESSDAs tjänsteleverantörer. Projektet startar i början av november och pågår ett och ett halvt år. Tjänsteleverantörerna från Slovenien, Frankrike, Danmark, Tyskland, Norge, Sverige och Storbritannien deltar i projektet.
  » Meddelande på finska
  (29.10.2015)
 • Mari Kleemola till DSA styrelsen

  Dataarkivets informationstjänstchef Mari Kleemola har valts till ledamot i Data Seal of Approval (DSA) styrelsen. Hon börjar på sin nya tvååriga post 1.1.2016.
  » Data Seal of Approval (DSA)
  » Meddelande på finska
  (2.10.2015)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Annaleena Okuloff skriver om forskarnas åsikter om arkivering av hälso- och medicinska data.
  » Läs bloggen på finska.
  (30.9.2015)
 • Guide för kvalitativa material

  Framöver producerar dataarkivet för kvalitativa material en guide som motsvarar de kvalitativa materialens kodböcker. Guiden innehåller ett utdrag ur materialet och de dokument som använts vid insamlingen av data. Dessutom ingår den fullständiga beskrivningen av materialet, som tidigare funnits tillgänglig endast i Aila.
  » Meddelande på finska
  (22.9.2015)
 • Datahanteringspriset 2015 tilldelades Janne Kivivuori

  FSDs Aila-datahanteringspris tilldelades PD Janne Kivivuori för sitt arbete med Ungdomsbrottslighetsundersökningar (1995– ). Kivivuori arbetar som forskningsledare vid Helsingfors universitets institut för kriminologi och rättspolitik.
  » Meddelande på finska
  (17.9.2015)
 • Öppen föreläsning om R för samhällsvetenskaplig forskning

  Adrian Duşa, direktör för det rumänska socialdataarkivet (RODA), kommer att ge en öppen introduktion till användandet av open source statistikverktyget R. Föreläsningen hålls på engelska och arrangeras av FSD vid Tammerfors universitet 22 september 2015 kl. 13–15, Linna byggnad K113.
  » Läs mer på engelska
  (15.9.2015)
 • Tietoarkisto nr 2/2015 ute nu

  I det senaste numret kan man läsa bl.a. om finländska forskningsdata i olika utländska arkiv, pro gradu om FSDs serviceportal Aila och Metodfestivalen in Tammerfors.
  » Läs det nya Tietoarkistolehti.
  (3.9.2015)
 • Aila-seminarium om återanvänding av forskningsdata i september

  FSDs seminarium "Aila ja aineistojen jatkokäyttö" i Tammerfors, torsdag 17 september 2015 kl. 12:15–15:00, Tammerfors universitets Linna byggnad, auditorium K013. Sista registreringsdag: 10 september 2015.
  » Läs mer: Program Aila ja aineistojen jatkokäyttö på finska.
  » Läs mer: Jessica Parland von Essen bloggar om Aila seminarium.
  (4.8.2015) (uppdaterad 18.9.2015)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Katja Fälts rapport över sin seminarieresa till Irland och Conference on Digital Preservation for the Arts, Social Sciences and Humanities.
  » Läs bloggen på finska.
  (3.8.2015)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Jarkko Päivärinta skriver om IASSIST 2015 konferens i Minneapolis och kvalitativa forskningsdata.
  » Läs bloggen på finska.
  (2.7.2015)
 • Sommarens öppettider

  Dataarkivets informationsservice är öppen hela sommaren. På grund av personalens semestrar kan informationsservice och leveransen dock bli fördröjd i juni-juli. Datanedladdningar via serviceportal Aila fungerar utan avbrott. Om du har frågor om FSDs datamaterial, användning eller arkivering av data, eller om du behöver mer information, kontakta gärna vår informationsservice på asiakaspalvelu.fsd at uta.fi. Tekniska frågor: tuki.fsd at uta.fi.
  (22.6.2015)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Noora Ellonen skriver om barnets rätt att delta i undersökningar och tala om sitt liv.
  » Läs bloggen på finska.
  (18.6.2015)
 • Tietoarkisto nr 1/2015 ute nu

  I det senaste numret kan man läsa bl.a. om den nya CESSDA-infrastrukturen, FSDs seminarium "Vem äger forskningsdata?" och den kommande Metodfestivalen i Tammerfors.
  » Läs det nya Tietoarkistolehti.
  (18.6.2015)
 • Aktuellt i korthet

  Uppdatering av POHTIVAs datasystem och sökmotor, databas uppdaterad också med några nya program.
  » Meddelande på finska.

  Pågående forskarundersökning om utvecklingen av FSDs datatjänster.
  » Meddelande på finska.
  (27.5.2015)
 • Metodfestival 19.–20. augusti 2015 in Tammerfors

  Den fjärde finska Metodfestivalen ordnas i Tammerfors 19.–20.8.2015. Dataarkivets specialister svarar på frågor om hantering av forskningsdata och arkivet deltar även som utställare på festivalen.
  Mer information:
  » Meddelande på finska.
  » Program och anmälan till Metodfestivalen
  (11.5.2015)
 • Uppdaterad handbok om hantering av forskningsdata

  FSD har uppdaterad sin handbok om hantering av forskningsdata (Aineistonhallinnan käsikirja, tidigare Tiedonhallinan käsikirja). Förutom uppdaterat innehåll finns handboken nu även på engelska. Aineistonhallinnan käsikirja är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens.
  » Handboken på finska och på engelska.
  (30.4.2015)
 • Seminarium i juni

  FSDs seminarium "Vem äger forskningsdata?" i Tammerfors, onsdag 10 juni 2015 kl. 9:45–15:00, Tammerfors universitets Linna byggnad, auditorium K013. Sista registreringsdag: 3 juni 2015.
  » Läs mer: Program Kuka omistaa tutkimusdatan? på finska.
  (27.4.2015)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Katja Moilanen berättar om DwB-projektets konferens 2nd European Data Access Forum (EDAF2) i Luxemburg.
  » Läs bloggen på finska.
  (20.4.2015)
 • Alaterä vald till president för IASSIST

  FSDs nätverksspecialist Tuomas J. Alaterä har valts till president för International Association for Social Science Information Services and Technology (IASSIST). Alaterä har redan varit vicepresident sedan 2011. Hans tvååriga ämbetsperiod börjar i juni 2015. Organisationen IASSIST har circa 300 medlemmar i över 20 länder.
  » IASSIST
  » IASSIST 2015 Conference, Minneapolis 2.–5.6.2015
  » Tuomas J. Alaterä
  (14.4.2015)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Matti Heinonen skriver om sin seminarieresa till det japanska dataarkivet SSJDA.
  » Läs bloggen på finska.
  (31.3.2015)
 • Forskning med upphovsrättsligt skyddat material underlättas

  Den finländska upphovsrättsorganisationen Kopiosto representerar över 50 000 finska upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer. Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv och Kopiosto har nu gjort ett avtal som gör det möjligt för dataarkivet att arkivera material som samlats av forskare för forskning men som skapats av andra. Avtalet gäller digitalt eller digitaliserat tidningsmaterial samt digitala fotografier men inte audiovisuella verk eller musik.

  Arkivet kan förmedla arkiverat material för forskningsändamål. Materialet måste förses med vederbörlig hänvisning i publikationer och presentationer. Särskilda villkor gäller vid användning av allt sådant datamaterial: Ursprungsmaterialet får icke publiceras. Användare av data kan citera materialet i enlighet med upphovsrättslagen, i den omfattning som motiveras av ändamålet. Källan måste alltid anges noggrant vid citat.
  Mer information:
  » Meddelande på finska
  » Kopiosto, Kirsi Salmela, tel. +358 9 4315 2349, etunimi.sukunimi@kopiosto.fi
  » FSD, Arja Kuula-Luumi
  (5.3.2015)
 • Ny Tietarkistoblogg post

  Annaleena Okuloff skriver om att göra nordiska hälsodata mer synliga för det internationella forskarsamhället.
  » Läs bloggen på finska.
  (19.2.2015)
 • Dataarkivets kommande seminarier

  Forskningsdata seminarium den 10 juni 2015 är riktad bl.a. till forskningsfinansiärer och experter på forskningsadministration. På hösten, Ailas dag den 17 september 2015, ordnas ett seminarium om datahantering för forskare och studenter. Båda seminarier hålls i Tammerfors.
  » Program för Kuka omistaa tutkimusdatan seminariet
  » Preliminärt program för Aila ja aineistojen jatkokäyttö seminariet
  (19.2.2015)
 • Användningen av FSDs tjänster ökade

  Serviceportalen Aila, som öppnades i maj 2014, har betydligt ökat användningen av data och antalet kunder. År 2014 hanterade dataarkivet 1068 tillståndsansökningar (2013: 258) och levererade 1403 studier (2013: 597). Antalet registrerade användare var över 650 (2013: 263). En del av resultatet kan förklaras med förändring i leveranssystemet. Från Aila laddar man ner en studie i taget (dvs. en per användningstillstånd). Tidigare kunde man beställa flera studier med en undertecknad blankett.

  Det mest populäraste datamaterialet var "Demokratisoitumisen mittarit 1810–2012", och den mest använda kvalitativa studien "Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä 2008".
  Mer information:
  » Meddelande på finska
  » Aila
  (13.2.2015)
 • FIRI 2014 finansiering av Finlands Akademi

  Finlands Akademi har beviljat FSD treårig finansiering för att stärka sin roll som en europeisk forskningsinfrastruktur, bredda sina tjänster till humaniora och hälsoforskningen och för att utveckla sina informationstjänster i hantering av forskningsdata (utlysningen FIRI 2014, projektet Expansion och utrustande av FSD som nationell tjänsteleverantör för CESSDA).
  Mer information:
  » Meddelande på finska
  » Finlands Akademi: Forskningsinfrastrukturer
  (13.2.2015)
 • Sommarjobb som informatör

  Senaste ansökningsdag: 9.3.2015 kl. 15.45
  » Ansökningsformulär
  Arbetsbeskrivning och mer information om tjänsten samt ansökningsformulär på finska finns på Tammerfors universitets officiella webbplats.
  Mer information: Meddelande på finska
  (6.2.2015)

2014

 • FSDs databeskrivningar i Etsin

  FSDs databeskrivningar med direkt länkar till Aila hittas nu i den nya portalen Etsin. Etsin är en av de tjänster som Initiativet för öppen vetenskap och forskning (Avoin tiede ja tutkimus -hanke) erbjuder. Etsin öppnades officiellt den 11 december 2014.
  Läs mer » Meddelande på finska
  (15.12.2014)
 • Julens öppettider

  Datarkivets öppettider vid Jul och Nyår 2014: informationsservice är stängt 22.12.2014–6.1.2015. Datanedladdningar via serviceportal Aila fungerar utan avbrott.

  Vi önskar God jul och Gott Nytt År till alla våra kunder och samarbetsparter.
  (15.12.2014)
 • Tietoarkisto nr 2/2014 ute nu

  Temat för det senaste numret är öppnandet av forskningsdata. Tietoarkistolehti 2/2014 är kostnadsfritt tillgänglig i tryck och som en pdf-fil.
  » Läs det nya Tietoarkistolehti.
  (5.12.2014)
 • Ny publikation: Jämförelse av Statistikcentralens och FSD:s metadatamodeller

  Statistikcentralen och FSD använder olika metadatamodeller (CoSSI och DDI). I denna rapport har de två metadata modellerna jämförts i syfte att finna ett gemensamt språk, skapa interoperabla metadata och förbättra samarbetsmöjligheterna.
  » Tillgänglig på engelska: " Comparison of Statistics Finland's and FSD's Metadata Models" (PDF)
  (6.11.2014)
 • Tamcat/Melinda

  Tammerfors universitets bibliotek ska ta bort från sin Tamcat-katalog beskrivningar av forskningsdata arkiverat i FSD. Efter 15 år av beskrivningssamarbete är det inte längre nödvändigt att fortsätta eftersom FSDs datamängder redan har beskrivits i Finna.
  (31.10.2014)
 • Förändringar i datakatalogen

  Från början av oktober 2014 innehåller våra datakataloger inte längre beskrivningar av datamaterial inte arkiverade hos FSD. I framtiden förmedlar dataarkivet endast datamaterialen som finns arkiverat i FSD. Dessa studier samt databeskrivningar kan bläddras och data laddas ner för forskning, undervisning och studieändamål i serviceportalen Aila. Informationen om de centrala internationella dataserierna ska finnas på våra sidor i framtiden också.

  På samma gång har vi omorganiserat lite våra data- och servicesidor. Efter en övergångsperiod ska den gamla datakatalogen avställas. Användningstillstånden för Yleisten kielitutkintojen korpus ges återigen av Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki).
  (14.10.2014)
 • Aktuellt i korthet

  FSDs öppet seminarium "Öppna forskningsdata och arkivering inom samhällsvetenskap" i Tammerfors, måndag 1 december 2014 kl. 10-15, Tammerfors universitets huvudbyggnad, auditorium LS D11. Sista registreringsdag: 20 november 2014.
  » Läs mer: Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä.
  (10.10.2014)
 • Dataarkivet lediganslår följande tjänster:

  - En tidsbestämd tjänst som vetenskapsexpert (humanistiska området)
  - En tidsbestämd tjänst som vetenskapsexpert (hälsovetenskapliga området)
  Båda tjänster lediganslås för tiden 1.1.2015–31.12.2015.
  Senaste ansökningsdag: 6.11.2014 kl. 15.45

  Vetenskapsexperternas uppgifter anknyter till dataarkivets uppdrag att vidga sina basservice till humanistiska och hälsovetenskapliga område. Arbetsbeskrivningar, förutsättningar och mer information om tjänster samt ansökningsformulär på finska finns på Tammerfors universitets officiella webbplats.
  (10.10.2014)
 • Aktuellt i korthet

  FSDs nya datahanteringspris tilldelas Michail Galanakis.
  » Meddelande på finska / engelska.

  FSDs databeskrivningar hittas nu i den nationella Finna sökportalen. Metadata överförs till Finna genom FSDs OAI-PMH-gränssnitt Kuha.
  » Mer på finska.
  (25.9.2014)
 • DSA-certifikat till dataarkivet

  Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv är vårt lands första organisation som fått ett Data Seal of Approaval (DSA)-certifikat. DSA-certifikatet kan ges till instanser som bevarar digitala material på ett trovärdigt sätt och som också möjliggör återanvändning av digitala material. Certifikatet är en del av det europeiska referensverket för utvärdering av digitalt bevarande.

  DSA-certifieringen av Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv har varit en del av CESSDA ERIC-processen för att förstärka de nationella tjänsterna. Det praktiska arbetet har genomförts inom TA15- och VERIC-projekten, som har fått finansiering för forskningsinfrastrukturer (FIRI) av Finlands Akademi.
  Mer information:
  » DSA: datasealofapproval.org
  » www.trusteddigitalrepository.eu
  » TA15-hanke
  » VERIC-hanke VERIC-hanke
  (24.9.2014)
 • Dataarkivet som utställare på Ett öppet Finland mässan

  Mässan Ett öppet Finland 2014 (15–16.9.2014 i Gamla Hamnen, Helsingfors) fokuserar på de möjligheter som öppen information erbjuder. På dataarkivets utställningsavdelning presentar vi våra datatjänster och den nya serviceportalen Aila. Evenemanget är tyvärr fullbokat men programmet kan ses som direktsändning på mässans hemsida avoinsuomi2014.fi.
  Programmet för mässän och mer information: » avoinsuomi2014.fi
  (12.9.2014)
 • Tietoarkisto nr 1/2014 ute nu

  I det senaste numret presenteras bl.a. serviceportalen Aila och några av dataarkivets specialister som har planerat och prorammerat Aila.
  » Läs det nya Tietoarkistolehti.
  (4.9.2014)
 • Nästan 300 studier nedladdade från Aila

  FSDs nya serviceportal Aila öppnades i maj. Under sommaren har kunderna redan upptäckt tjänsten. Närmare 300 studier har laddats ner för olika ändamål, i de flesta fall för forskning. Sexton procent av registrerade kunder är från utomlands. Antalet nedladdningar antas öka kraftigt när läsåret inleds i universitet och yrkeshögskolor på riktigt. Vi gärna presenterar Aila t.ex. på kurser i forskningsmetodik, forskarverkstäder eller vetenskapliga dagar.
  » Aila
  (4.9.2014)
 • FSDs årsberättelse

  Vår årsberättelse 2013 är nu tillgänglig på vår hemsida. Årsberättelsen innehåller uppgifter om dataarkivets årsstatistik (såsom antal anskaffade och distribuerade studier) samt information om bl.a. vår verksamhet, projekt, medlemskap, administration och personal. Dataarkivets årsberättelse publiceras på finska och endast på nätet, inte i tryck.
  » Årsberättelse 2013 (pdf)
  (25.8.2014)
 • Sommarens öppettider

  Dataarkivets informationsservice är öppen hela sommaren. På grund av personalens semestrar kan informationsservice och leveransen dock bli fördröjd i juli. Datanedladdningar via serviceportal Aila fungerar utan avbrott.
  För mer information, kontakta vår informationsservice på asiakaspalvelu.fsd at uta.fi eller +358 29 452 0411. Tekniska frågor: tuki.fsd at uta.fi.
  (23.7.2014)
 • Aila webbtjänst för förmedling av datamaterial

  FSDs nya serviceportal Aila har ersatt det tidigare databeställningssystemet. Via Aila kan man söka på katalogen och ladda ner data direkt från nätet utan att fylla i och underteckna beställningsblanketter. Villkor för dataanvändning och tjänstens användningsvillkor bör man ändå gudkänna i varje fall. Nästän alla användning utom sökning kräver att man identifierar och registrerar sig som användare av Aila-tjänsten. Haka-identifieringen kan användas av representanter för universitet och högskolor. Alla andra behöver att skapa ett Aila-konto genom att kontakta FSDs kundtjänst. Den gamla datakatalogen finns kvar tills vidare, men alla databeställningar levereras från och med nu via Aila.

  Bekanta dig med Aila! [På finska eller på engelska]
  Läs mer » på finska.
  (13.5.2014)
 • ISSP forskare till Tammerfors i maj

  ISSP (International Social Survey Program) är ett internationellt komparativt projekt med uppgift att formulera och genomföra jämförbara attitydstudier. Dataarkivet och Tammerfors universitetet tillsammans är värd för det årliga internationella mötet för ISSP. Mötet hålls i Tammerfors den 24-28 maj 2014.
  Mer information på ISSP 2014 Annual Meeting sida.
  (16.4.2014)
 • Nya kundtjänstadresser för dataarkivet

  Vänligen använda FSDs nya e-postadresser eller telefon nummer när du behöver kontakta vår kundtjänst eller IT-stöd. Alla våra kontaktuppgifter hittar du under fliken "kontakt" på hemsidan.

  Kundtjänst (databeställningar, användningsvillkor eller arkivering):
  » asiakaspalvelu.fsd at uta.fi, tel. +358 29 452 0411
  IT-stöd (webbsidor, elektroniska tjänster):
  » tuki.fsd at uta.fi
  Mer information: Meddelande på finska
  (10.4.2014)
 • Dataarkivet fyller 15 år

  Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv grundades år 1999 som en självständig enhet vid Tammerfors universitet. Vi firar våra första 15 år på torsdag 15 maj 2014, och håller öppet hus i dataarkivet med början kl. 14. Då presenterar vi bl.a. våra olika tjänster och berättar om aktuella ärenden vid dataarkivet. Kaffe bjuds det också på. Klockan 16:30 ordnas en tillställning för inbjudna gäster.
  Mer information: Festprogram på finska.
  (7.4.2014)
 • Dataarkivets nationell rådgivande delegation

  Tammerfors universitets rektor har utsett delegationen för verksamhetsperioden 2014–2017.
  Mer information
  (24.2.2014)
 • Sommarjobb som IT-praktikant

  Senaste ansökningsdag: 14.3.2014 kl. 15.45
  » Ansökningsformulär
  Arbetsbeskrivning och mer information om tjänsten samt ansökningsformulär på finska finns på Tammerfors universitets officiella webbplats.
  Mer information: Meddelande på finska
  (20.2.2014)
 • Dataarkivet lediganslår följande tjänster:

  - En tillsvidare tjänst som informationstjänstexpert
  - En tillsvidare tjänst som informationsarkitekt
  Senaste ansökningsdag: 7.3.2014 kl. 15.45

  - En tjänst som IT-utvecklare under tiden 1.4.2014–31.12.2015
  - En tjänst som projektkordinator under tiden 1.4.2014–31.12.2015
  Senaste ansökningsdag: 28.2.2014 kl. 15.45

  Arbetsbeskrivningar och mer information om tjänster samt ansökningsformulär på finska finns på Tammerfors universitets officiella webbplats.

  Mer information: Meddelande på finska
  (10.2.2014)

2013

 • FIRI 2013 finansiering av Finlands Akademi

  Finlands Akademi har tilldelat FSD 900 000 euro (utlysningen FIRI 2013) för att utveckla arkivets nationella service med anknytning till den europeiska forskningsinfrastrukturen CESSDA. På samma gång valts FSD till den nationella vägvisaren för forskningens infrastrukturer 2013.

  Mer information: Meddelande på finska
  Finlands Akademi: Forskningsinfrastrukturer
  (25.11.2013)
 • Webbtjänster otillgängliga 26-27 oktober

  På grund av tekniskt underhåll och byte av hårdvara kommer det att bli avbrott i alla dataarkivets webbtjänster lördagen den 26 oktober mellan 8:00 och 20:00, och tillfälliga avbrott (10-30 minuter) i några tjänster på söndagen den 27 oktober mellan 8:00 och 20:00. Vi beklagar olägenheter avbrottet förorsakar.
  (16.10.2013)
 • ISSP 2011 Hälsa

  International Social Survey Program (ISSP) studien för år 2011 undersöker åsikter om hälsa. Det internationella datamaterialet är nu tillgänglig för nedladdning på det tyska dataarkivets (GESIS) hemsida (datakatalog eller ZACAT Online Study Catalogue). Den finska ISSP 2011 studien kan man beställa från FSD.

  Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv inte längre förmedlar standard Eurobarometrar, Flash Eurobarometrar eller ISSP-seriens internationella datamaterial till användare. FSD erbjuder finskspråkiga beskrivningar till dessa datamaterial men datafiler är tillgängliga för nedladdning på GESIS ZACAT service. Servicen är gratis, men registrering krävs för nedladdning.
  Mer information:
  » International Social Survey Programme: Health and Health Care – ISSP 2011 (GESIS)
  » FSD2703 ISSP 2011: terveys: Suomen aineisto
  (5.9.2013)
 • Sommarens öppettider

  Dataarkivets informationsservice är öppen hela sommaren. På grund av personalens semestrar kan leveransen dock bli fördröjd i juli.
  För mer information, kontakta vår informationsservice på fsd@uta.fi eller +358 40 190 1432.
  (7.6.2013)
 • Webbtjänster otillgängliga

  På grund av elinstallation kommer dataarkivets webbtjänster att vara otillgängliga mellan 7:30 och 12:00 måndagen den 27 maj.
  (17.5.2013)
 • Projektet VERIC får finansiering av Finlands Akademi

  Finlands Akademi har tilldelat FSD 361 000 euro (FIRI 2012 -utlysning) för att utveckla och förstärka arkivets nationella service med anknytning till den europeiska forskningsinfrastrukturen CESSDA ERIC.

  Mer information: Projektbeskrivningen på finska.
  (23.1.2013)
 • Årsstatistik

  FSD hade ett framgångsrikt år 2012. Antalet förmedlade studier ökade i jämförelse med 2011 och slutade med 688 stycken. Den mest efterfrågade studien var riksdagsvalundersökningen 2011 (FSD2653). Andra valundersökningar var också populära. Den mest efterfrågade kvalitativa data var skrivningar om föräldraskap efter en separation eller skilsmässa (FSD2739). Finska forskningsdata var efterfrågade också internationellt, data förmedlades till 20 olika utländska institut.

  Dataarkivets kataloger innehåller för närvarande över 1300 studier. På webbplatsen hade vi ett nytt besöksrekord med över en miljon sidvisningar.
  (22.1.2013)

2012

 • Ett delat Finland

  Rapport om den finska delen av ISSP 2009 publiceredes i FSDs publikationsserie.
  Tillgänglig i pdf-format (på finska).
  (06.11.2012)
 • Vaalimaatti 2012: Kommunalvalet 2012

  Med hjälp av Vaalimaatti-databasen kan man söka ord i partiernas programtexter (val- och partiprogram) för kommunalvalet 2012.
  Bekanta dig med Vaalimaatti. (Också på svenska.)
  (12.10.2012)
 • CESSDA Expert Seminar 2012 i Tammerfors

  FSD arrangerar CESSDA Expert Seminar 2012 (CES) i Tammerfors 4-5 oktober i år.

  Läs mer på CES2012:s sidor (på engelska).
  (28.8.2012)
 • Ny webbsida lanserad

  Dataarkivet har i dag lanserad sin nya webbsida. I samband blev somliga länkar ändrade, men vi tror att den nya webbplatsen är väl strukturerad och logisk att navigera på.

  Den nya webben innebär en anpassning till den nya grafiska profilen, även om sidornas innehåll inte har ändrat så mycket. Vi hoppas att våra data och service blir även lättare att hitta på den nya webbplatsen.

  Läs mer » på finska eller » på engelska.
  (20.3.2012)
 • Datapubliceringsplan i Sverige

  I Vetenskapsrådets utlysningar i Sverige är att det nu obligatoriskt för vissa forskningsprojekt att göra en datapubliceringsplan. Planen ska beskriva projektets data samt hur dessa data ska samlas in, lagras och göras tillgängliga för andra.
  » Vetenskapsrådets Stora utlysning 2012
  (19.3.2012)
 • Ny webbsida planerad

  Dataarkivet lanserar sina nya webbsidor mot slutet av mars (veckan 12). Den nya webben innebär en anpassning till den nya grafiska profilen, även om sidornas innehåll inte ändrar så mycket. Vi hoppas att våra data och service blir även lättare att hitta på den nya webbplatsen.

  Många URL-addresser kommer att ändra, till exempel datakatalogen får en ny address. Adressen till vår hemsida (www.fsd.uta.fi) ändras inte. Detsamma gäller Menetelmäopetuksen tietovaranto, Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja och Pohtiva.

  Vi kommer att ge mer information när de nya sidorna har publicerats.
  (5.3.2012)

2011

 • Frågeformulär på svenska

  FSD har nu en webbsida som listar alla frågeformulär på svenska som använts vid insamlingen av arkiverade studier.
  (datum saknas)
 • DwB startade

  Det internationella projektet Data without Boundaries - DwB startade i maj. Dataarkiver och statistiska centralbyråer från 12 länder, FSD inkluderat, deltar i det fyraåriga projektet.
  Mer information om DwB.
  (13.6.2011)
 • Ny sökmotor

  FSD har ersatt den sökmotor som arkivet använde tidigare med Google webbsök. Vi hoppas att den nya sökmotorn är mer användarvänlig och ger mer relevanta sökresultat. Det är fortfarande möjligt att söka på alla FSDs sidor eller bara på forskningsdata. Du kan också begränsa din sökning till vissa filtyper eller sortera sökresultaten i efterhand genom att välja olika flikar. Om du vill begränsa din sökning till titel, nyckelord, variabler eller frågetexter av data, är det fortfarande möjligt med Nesstar sökmotorn.
  Mer information på söksidan.
  (25.1.2011)

2010

 • Finlands Akademi har tilldelat FSD drygt 1 miljon euro för att utveckla arkivets nya service och uppfylla medlemskapskriterierna för den europeiska forskningsinfrastrukturen CESSDA-ERIC. CESSDA-ERIC är en distribuerad infrastruktur för socialvetenskapliga data som förväntas starta hösten 2011.

  Under det femåriga projektet ska FSD förbättra och expandera sina tjänster, till exempel, genom att erbjuda möjligheten att ladda ner data från Internet och genom att erbjuda data från flera forskningsområden än tidigare. Forskare ska också erbjudas information och stöd för hantering av data.

  Mer information: Projektbeskrivningen på engelska
  (13.12.2010)
 • Dataarkivets informationsservice är öppen hela sommaren. På grund av personalens semestrar kan leveransen dock bli fördröjd i juli.
  Centret för jämställdhetsinformation Minna är stängt från den 28 juni till den 30 juli.
  För mer information, kontakta vår informationsservice på fsd@uta.fi eller +358 40 190 1432.
  (30.6.2010)
 • Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om att Minna - Centret för jämställdhetsinformation placeras permanent vid Samhällsvetenskapliga dataarskivet (FSD). PD Sari Pikkala har utsetts till chef för centret (fr.o.m. 1.6.2010) och PM Teija Hautanen till informationsspecialist (fr.o.m. 1.8.2010). Se Centrets webbsida för ytterligare information.
  (2.6.2010)
 • Två lediga befattningar på Minna - Centret för jämställdhetsinformation. Närmare information om tjänsterna.
  (4.3.2010)

2009

 • Informationstjänst för jämställdhet har rekryterat två personer, PL Sari Pikkala som informationstjänstchef och TM Annukka Jamisto som informationstjänstexpert. Dataarkivets projektwebbsidor (på finska) innehåller närmare information om informationtjänsten och dess mål.
  (20.7.2009)
 • FSDs telefonnummer har ändrats eftersom arkivet har bytat från fast telefoni till mobil. Se kontaktuppgifter. FSDs faxnummer kommer inte att ändras.
  (22.6.2009)
 • Dataarkivet flyttar i juli: våra webb- och datatjänster är stängda fr. o. m. den 6 juli till den 10 juli 2009.

  Dataarkivet flyttar till nya lokaler i Åkerlundinkatu 5 (bredvid universitetsbiblioteket Linna) den 7 juli 2009. Vår data service är stängd 6.-10. 7. och webbservern troligen ner 6.-8. 7. 2009.

  FSDs telefonnummer förändras också. Våra nya nummer meddelas senare, de gamla kommer att fungera tills vidare. FSDs postadress och personalens e-post adresser kommer inte att ändras i och med flytten. E-post fungerar också under flytten.

  Mer information:
  - e-post: fsd [at] uta.fi
  - tel: +358 40 190 1432
  - FSDs kontaktuppgifter
  (11.6.2009)
 • En tidsbestämd tjänst som chef för informationstjänsten lediganslås för tiden 1.7.2009 - 31.5.2010 vid Samhällsvetenskapliga dataarkivet. Chefen för informationstjänsten ansvarar för ett projekt som syftar till att skapa en nationell informationstjänst för jämställdhet. Närmare information om tjänsten.
  (6.5.2009)
 • Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv ska grunda en nationell informationstjänst för jämställdhet på uppdrag av social- och hälsovårdministeriet. Servicen erbjuder information om jämställdhet mellan könen, om kvinnor, män, könssystem, och om andra faktorer som påverkar jämställdhet. Den fungerar också som ett nationellt centrum för jämställdhetsrelaterad informationshantering. Informationstjänsten ska också följa forskning och projekt inom branschen, knyta kontakter med olika aktörer, samla och bearbeta information, och erbjuda tjänster till en bred användarkrets. Huvuduppgiften för det ettåriga införandeprojektet är att bygga en webbportal för servicen. Portalen kommer att baseras på den landsomfattande kvinnoforsknings- och jämställdhetsportal Minna, som inledde sin verksamhet vid Helsingfors universitets Kristinainstitut i december 2004. Innehållet och strukturen kommer att vidareutvecklas för att svara mot de fastställda uppgifterna och dagens tekniska möjligheter. Den nya portalen öppnas i slutet av 2009. Projektplanen och dataarkivets projektwebbsidor (båda på finska) innehåller närmare information om projektet och dess mål. Informationstjänsten är avsedd för en bred användargrupp: statliga, regionala och lokala myndigheter, samt forskare, journalister, politiker, medborgarorganisationer, företag och vanliga medborgare. Projektet ska rekrytera en chef för informationstjänsten i maj-juni 2009. Platsannonsen finns på dataarkivets webbsidor.
  (30.4.2009)
 • FSD har publicerat riktlinjer för anonymisering av kvantitativa och kvalitativa forskningsdata på engelska. Riktlinjerna kommer att publiceras på finska lite senare.
  (datum saknas)
 • Ansökningen till ICPSRs sommarskola i kvantitativa forskningsmetoder har börjats. Sommarskolan erbjuder ett trettiotal olika föreläsningsserier och workshops uppdelade på två fyraveckors sessioner. Det är inte längre möjligt att söka ett stipendium från ICPSR för deltagande via FSD, men studenter vid ICPSRs medlemsorganisationer får rabatt på kursavgifterna.
  Ytterligare nformation om ICPSR sommarskola och ICPSRs medlemsorganisationer.
  (datum saknas)

2008

2007

 • FSD erbjuder nya möjligheter att söka data i arkivets datakatalog. Du kan nu söka på arkivnummer, titel, ämnesord eller serie både i den finska och den engelska datakatalogen.
  - Datakatalogen på engelska
  - Datakatalogen på finska
  I den finska katalogen kan du också snabbt se vilka studier som har frågeformulär på svenska.
  (datum saknas)
 • ICPSR - sommarkurser
  Ann Arbor, Michigan, USA
  Sommarkurser i kvantitativa forskningsmetoder inom olika samhällsvetenskapliga ämnen. Ansökningstiden börjar i februari.
  » Läs annonsen.
  (14.3.2007)

2006

2005

 • Obs! Nya telefonnummer till FSD. Fr.o.m. 30.5.2005 gäller nya telefonnummer till FSD. De nya numren utformas enligt följande: +358 3 3551 + anknytningsnumret. Alla anknytningarna är oförändrade. Under en övergångsperiod kommer både de gamla och nya telefonnumren att fungera.
  » Kontaktuppgifter
  (6.6.2005)